Jaworzno: Zaproszenie na Dzień Wspólnot Diecezjalnych

Wydarzenie skierowane jest do członków wszystkich wspólnot, ruchów i stowarzyszeń działających na terenie diecezji sosnowieckiej.

Niech Matka Boża Nieustającej Pomocy, w której sanktuarium będziemy się modlić i świętować, pogłębi naszą współpracę dla dobra sosnowieckiego Kościoła!

Dzień Wspólnot Diecezjalnych, odbędzie się 28 października w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie w Osiedlu Stałym

Spotkanie któremu przyświecać będzie hasło "…powrócą z radością" (Ps 126,5-6), rozpocznie się Mszą św. o g. 15 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka. Po Eucharystii przewidziano czas na integrację, kawę i herbatę. O g. 18 odbędzie się Wieczór uwielbienia z adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas którego konferencję wygłosi gość specjalny – Marcin Jakimowicz (redaktor Gościa Niedzielnego oraz lider Diakonii Świętej Rodziny).

"Jak podkreślało wielu uczestników ubiegłorocznego spotkania, było to mocne doświadczenie jedności i bogactwa Kościoła. Doświadczenie, które pokazuje że możemy iść tą samą drogą, nawet jeśli kroczymy nią na właściwy sobie sposób. Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas jasno: Od początku ten jeden Kościół ukazuje się jednak w wielkiej różnorodności, która pochodzi zarówno z rozmaitości darów Bożych, jak i wielości otrzymujących je osób. W jedności Ludu Bożego gromadzi się różnorodność narodów i kultur. Wśród członków Kościoła istnieje różnorodność darów, zadań, sytuacji i sposobów życia (KKK 814). Chcemy przełamywać pojawiającego się nieraz ducha niezrozumienia czy wzajemnej rywalizacji i zapraszać Ducha Świętego, aby prawdziwie czynił z nas jedno Ciało Chrystusowe. Każda wspólnota czy grupa ludzi inaczej przeżywających swoją wiarę jest ubogaceniem dla innych. Chcemy uczyć się doceniać wartości wnoszone przez siebie nawzajem, doceniać bogactwo, jakie stanowi owa różnorodność, a jednocześnie być gotowymi do współpracy" – mówi ks. Andrzej Nackowski z Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, odpowiedzialny za organizację wydarzenia.

« 1 »

reklama

reklama

reklama