Konkursy wiedzy o Wielkich Polakach - Św. s. Faustyna Kowalska

7 grudnia 2017 r. Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku k. Torunia rozpoczyna kolejną edycję Wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego z serii Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach.

Konkurs p.t. "Św. s. Faustyna Kowalska - życie, misja Miłosierdzia Bożego i kult na tle historii Polski" skierowany jest do uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów i gimnazjów. Eliminacje konkursowe zostaną przeprowadzone w formie pisemnej w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Zapraszamy do udziału młodzież województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkursy wiedzy o Wielkich Polakach w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku.

Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku k. Torunia - od momentu utworzenia dekretem Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła dnia 8 września 2011 r. - podejmuje różne inicjatywy wychowawcze i edukacyjne. Energicznie zarządzane przez ks. dr. Pawła Nowogórskiego CSMA, jest ono niezwykle szybko rozwijającym się ośrodkiem edukacyjnym w regionie kujawsko-pomorskim.

Od sześciu lat Centrum jest głównym organizatorem wojewódzkiego konkursu wiedzy o Wielkich Polakach. Bohaterami konkursu adresowanego do młodzieży szkolnej województwa dotychczas byli: Mikołaj Kopernik, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II.

Celem konkursu jest zarówno wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Wielkich Polaków, jak i rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności łączenia wiedzy i praktyki z różnych dziedzin nauki. Tematyka konkursu wiąże z nim wielu przyjaciół i sponsorów; dzięki ich pomocy finaliści i laureaci otrzymują cenne nagrody. W zakończonej niedawno edycji konkursu o św. Janie Pawle II uczestniczyło ok. 700 uczniów.

7 grudnia 2017 r. rusza kolejna edycja Wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego z serii Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach: "Św. s. Faustyna Kowalska - życie, misja Miłosierdzia Bożego i kult na tle historii Polski" - dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów i gimnazjów.

Szczegóły o warunkach przystąpienia do konkursu osoby zainteresowane mogą znaleźć na stronie: www.gorsk.org.pla także pod następującymi adresami: np29@wp.pl i t.kierel@kujawsko-pomorskie.pl

Źródło: Tadeusz Kierel/www.gorsk.org.pl, poinformuj.opoka.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama