Prezentacja III tomu „Pro memoria” Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Ukazał się trzeci z 27 tomów "Pro memoria" Prymasa Wyszyńskiego. Obejmuje on lata 1953-1956 i zawiera notatki z okresu uwięzienia. Jego prezentacja odbędzie się w Warszawie już 8 października br.

Prezentacja tomu III odbędzie się w poniedziałek 8 października o godz. 17.00 w Domu Arcybiskupów Warszawskich. 

Wezmą w niej udział:

- Iwona Czarcińska i ks. dr Andrzej Gałka – redaktorzy naukowi tomu,

- dr Ewa Czaczkowska – autorka najnowszej biografii Prymasa Wyszyńskiego, członek Zespołu Redakcyjnego serii wydawniczej Pro memoria.

Notatki z okresu aresztowania zawarte w tomie trzecim, w zasadniczym kształcie ukazały się wcześniej w „Zapiskach więziennych” kard. Wyszyńskiego, który osobiście współpracował z ówczesną redakcją podczas przygotowania tej pozycji do druku. Obecnie, w tomie III ukazuje się wydanie krytyczne tych notatek wraz z przypisami.

Więzienne Pro memoria kard. Stefana Wyszyńskiego, jak i teksty napisane przez niego w czasie odosobnienia ukazują go jako człowieka, który mimo zła, jakie go spotkało i jakiego doznał Kościół, ani przez chwilę nie przestaje wierzyć, że Bóg go prowadzi.

Źródło: www.archwwa.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao