Zapowiedź konferencji naukowej w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje konferencję naukową poświęconą gestowi nałożenia rąk w tradycji Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich.

Katedra Teologii Liturgii na Wydziale Teologicznym

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na

konferencję naukową „Nałożenie rąk w tradycji Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich”,

która odbędzie się 7 listopada br. w sali 223 UKSW w Warszawie (ul. Dewajtis 5)

Program

Godz. 10.00

- Rozpoczęcie sympozjum

ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW

- Wprowadzenie

ks. dr Waldemar Bartocha UKSW

Godz. 10.15 – Nałożenie rąk w liturgii chrześcijańskiej: geneza i sens teologiczny

ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński, UMK

Godz. 10.45 - Chirotonia i chirotesia w liturgicznych obrzędach chrześcijańskiego wschodu

ks. dr Mateusz Potoczny, UO

Godz. 11.15 – Impositio manuum w liturgii sakramentu bierzmowania

ks. dr Andrzej Megger, KUL

Godz. 11.45 – Dyskusja

Godz. 12.15 – Przerwa

Godz. 12.45 – Gest nałożenia rąk i jego teologiczne znaczenie rozwoju liturgii sakramentu pokuty i

namaszczenia chorych

ks. dr Krystian Kletkiewicz, Gdańskie Seminarium Duchowne, UKSW

Godz. 13.15 – Nałożenie rąk w liturgii święceń w pierwszym tysiącleciu

ks. dr Waldemar Bartocha UKSW

Godz. 13.45 – Nałożenie rąk w sakramencie święceń od X wieku do Vaticanum II

ks. dr Karol Litawa, UPJP II

Godz. 14.15 – Dyskusja

Godz. 14.45 - Podsumowanie


« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama