Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Kard. Emanuel III DellyKard. Emanuel III Delly, chaldejski Patriarcha Babilonii (Irak), urodził się 27 września 1927 r. w Telkaif, w chaldejskiej archieparchii Mossul.

Ukończył teologię na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum i prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Na Urbanianum uzyskał licencjat z filozofii. Przyjął święcenia kapłańskie 21 grudnia 1952 r. w Papieskim Kolegium Urbanianum. W 1960 r. powrócił do Bagdadu i został sekretarzem patriarchy.

7 grudnia 1962 r. został mianowany biskupem (tyt. Paleopoli) w Azji i sufraganem patriarchy Pawła II Cheikha. Święcenia biskupie przyjął 19 kwietnia 1963 r. Najpierw jako ekspert, a potem biskup uczestniczył w Soborze Watykańskim II.

6 maja 1967 r. został arcybiskupem Kaskaru, pozostając jednocześnie sufraganem chaldejskiego patriarchy Babilonii.

Był konsultorem Komisji ds. Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościołów wschodnich i Komisji ds. Relacji z Islamem przy Sekretariacie ds. Niechrześcijan (dziś: Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego). Na początku grudnia 2003 r., kiedy w Iraku od 8 miesięcy trwała wojna, Jan Paweł II zwołał w Watykanie Synod Biskupów Kościoła chaldejskiego, który obradował pod przewodnictwem kard. Ignace'a Moussy I Dauda, ówczesnego prefekta Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, i 3 grudnia wybrał Emmanuela Delly'ego na Patriarchę Babilonii. Tego samego dnia decyzja synodu została zatwierdzona przez Papieża. Nowy Patriarcha, który stał się ipso facto przewodniczącym zgromadzenia irackich biskupów katolickich, potwierdził wierność Kościoła chaldejskiego Następcy Piotra i zapewnił, że będzie zabiegał o jedność Kościoła, którego sytuacja na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Iraku jest niełatwa. 21 grudnia odbył się jego ingres do katedry patriarchalnej św. Józefa w Bagdadzie.

Od 8 do 12 grudnia 2005 r. Patriarcha przewodniczył w Rzymie obradom Specjalnego Synodu Biskupów Chaldejskich.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ekumenizm kardynał patriarcha nominacja Irak Bliski Wschód dialog międzyreligijny Babilon Emanuel III Delly Mossul Kodeks Prawa Kanonicznego Kościołów Wschodnich biskupi chaldejscy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W