Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Śp. kard. Gilberto AgustoniUrodził się 26 lipca 1922 r. w Schaffhausen, w szwajcarskiej diecezji Bazylea. Ukończył seminarium diecezjalne w Lugano. Po maturze wyjechał do Rzymu, gdzie studiował filozofię na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu. Gdy wybuchła wojna, wrócił do Szwajcarii.

Ukończył teologię na uniwersytecie we Fryburgu i 20 kwietnia 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był wiceasystentem generalnym szwajcarskiej Akcji Katolickiej oraz zajmował się duszpasterstwem studentów i skautów. Od 1950r. przebywał w Rzymie, gdzie współpracował z Kurią Rzymską. Po ukończeniu prawa na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim był m.in. kierownikiem biura w Świętym Oficjum (obecnie Kongregacja Nauki Wiary), komisarzem w ówczesnej Kongregacji Sakramentów. Po Soborze Watykańskim II został m.in. konsultorem Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia — rady zajmującej się wprowadzaniem postanowień Konstytucji o liturgii świętej. Był także konsultorem Kongregacji Kultu Bożego, powołanej do życia przez Pawła VI w 1969r. W maju 1970 r. został prałatem audytorem Trybunału Roty Rzymskiej. 18 grudnia 1986 r. Jan Paweł II mianował go arcybiskupem ad personam (tyt. Caorle) i sekretarzem Kongregacji Duchowieństwa; sakry biskupiej udzielił mu 6 stycznia 1987 r. Jako sekretarz tej Kongregacji współpracował przy redagowaniu nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego, Konstytucji apostolskiej Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej i Ogólnego Regulaminu Kurii Rzymskiej, a także był stałym członkiem Międzynarodowej Rady ds. Katechezy. W maju 1991 r. został członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej; 2 kwietnia 1992 r. — jego proprefektem i proprezesem Sądu Kasacyjnego Państwa Watykańskiego. 26 listopada 1994 r. Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej i przydzielił mu rzymski kościół tytularny Świętych Urbana i Wawrzyńca w dzielnicy Prima Porta. Został wówczas prefektem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej; urząd ten pełnił do 5 października 1998 r. Zmarł 13 stycznia 2017 r. w Rzymie.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: liturgia kardynał Katechizm Kościoła Katolickiego prawo kanoniczne Szwajcaria Trybunał Sygnatury Apostolskiej Bazylea Gilberto Agustoni
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W