Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Śp. kard. Gerald Emmett Carter6 kwietnia zmarł w Montrealu w Kanadzie kard. Gerald Emmett Carter, emerytowany arcybiskup Toronto.

Urodził się 1 marca 1912 r. w Montrealu w wielodzietnej rodzinie emigrantów irlandzkich. Spośród 8 dzieci Thomasa i Mary Kelty Carter 4 poświęciło życie służbie Bogu: dwóch synów zostało kapłanami, następnie biskupami (Aleksander Carter był ordynariuszem Sault Saint Marie), a dwie córki zakonnicami.

Naukę rozpoczął w szkole parafialnej. Po zdaniu matury w Collčge de Montréal wstąpił do miejscowego seminarium duchownego. Studia, uwieńczone doktoratem z filozofii i licencjatem z teologii, odbył na Uniwersytecie w Montrealu.

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1937 r. Głównym polem jego pracy duszpasterskiej była oświata. Przez wiele lat był wizytatorem szkół katolickich w Montrealu. Założył Kolegium św. Józefa, kształcące katolickich nauczycieli. Uczył w nim doktryny chrześcijańskiej. Był kapelanem kanadyjskich Newman Clubs i założycielem Stowarzyszenia św. Tomasza Morusa.

1 grudnia 1961 r. został mianowany biskupem pomocniczym, a 17 lutego 1964 r. ordynariuszem Londonu w Kanadzie. Sakrę biskupią otrzymał 2 lutego 1962 r. Jako biskup był odpowiedzialny za wprowadzanie reformy liturgicznej w Kościele kanadyjskim. Od 1969 r. był wiceprzewodniczącym Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Kanady. W latach 1971-1973 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Ontario. Do 1975 r. był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Kanady, a następnie został mianowany jej przewodniczącym. 27 kwietnia 1978 r. Paweł VI mianował go arcybiskupem Toronto, a 30 czerwca 1979 r. Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej. W tym samym roku został członkiem ówczesnego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan oraz Sekretariatu ds. Niechrześcijan. 17 marca 1990 r. złożył rezygnację z urzędu metropolity Toronto.

Przez całe swoje życie był przede wszystkim gorliwym katechetą i duszpasterzem. Jest autorem licznych publikacji.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: katecheza kardynał Montreal Toronto Kanada Gerald Emmett Carter Konferencja Episkopatu Kanady
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W