Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Śp. kard. Hans Hermann Groër OSB24 marca zmarł w Sankt Pölten kard. Hans Hermann Groër OSB, emerytowany arcybiskup Wiednia.

Urodził się 13 października 1919 r. w Wiedniu. Tam też wstąpił do seminarium duchownego i został wyświęcony na kapłana 12 kwietnia 1942 r. przez ówczesnego abpa wiedeńskiego kard. Teodora Innitzera.

Po święceniach odbywał służbę wojskową w oddziale sanitarnym lotnictwa wojskowego. Pierwszą posługę kapłańską pełnił jako kapelan wojskowy w Petronellu i Bad Voeslau. W latach 1946-1952 był prefektem studiów, a następnie, aż do r. 1974 — katechetą w szkole w Hollabrunn. W tym samym czasie odbywał studia specjalistyczne w Wiedniu, uwieńczone w 1949 r. doktoratem z teologii. Z powodzeniem zabiegał o ożywienie kultu maryjnego w sanktuarium Roggendorf. Jako jego rektor, od 1970 r., doprowadził do ponownego rozkwitu tego ośrodka, organizował liczne pielgrzymki i był duchowym opiekunem stowarzyszenia Legion Maryi w Austrii.

W 1976 r. wstąpił do nowicjatu pobliskiego opactwa benedyktynów w Göttweng i przyjął imię Hermann. W 1980 r. złożył śluby wieczyste. Jako benedyktyn był katechetą i dyrektorem archidiecezjalnego gimnazjum w Hollabrunn.

15 lipca 1986 r. został mianowany arcybiskupem Wiednia, następcą kard. Franza Königa. 28 czerwca 1988 r. Jan Paweł II podniósł go do godności kardynalskiej. 14 września 1995 r. złożył rezygnację z obowiązków metropolity Wiednia.

W jego życiu duchowym i w pracy duszpasterskiej kluczowe miejsce zajmowało nabożeństwo do Matki Bożej: «Ona jest naszym pierwowzorem — mówił na Specjalnym Zgromadzeniu Synodu Biskupów poświęconym Europie w 1991 r. — Matką Kościoła, Ona też będzie nam pomocą w dziele ewangelizacji, aby wielu mogło powiedzieć 'tak' Chrystusowi i rozpocząć nowe życie w duchu Ewangelii».


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja Matka Boża Wiedeń kardynał Legion Maryi kapelan wojskowy Hans Hermann Groer Hans Hermann Groër OSB Roggendorf
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W