Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Śp. kard. Johannes Willebrands2 sierpnia 2006 r. zmarł w Utrechcie w Holandii kard. Johannes Willebrands, były przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Urodził się 4 września 1909 r. w Bovenkarspel w diecezji Haarlem w Holandii. Filozofię i teologię studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Warmond. 26 maja 1934 r. przyjął święcenia kapłańskie, po czym wyjechał na studia do Rzymu, gdzie na Papieskim Uniwersytecie Angelicum uzyskał doktorat z filozofii. Po powrocie do ojczyzny w 1937 r. przez trzy lata był kapelanem w Amsterdamie, następnie w seminarium w Warmond wykładał filozofię, a od 1945 r. był jego rektorem. Jednocześnie prowadził działalność ekumeniczną w swoim kraju: był przewodniczącym ekumenicznego Stowarzyszenia «S. Willibrord», zorganizował Konferencję Katolicką ds. Zagadnień Ekumenicznych — grupę dyskusyjną teologów, która gromadziła się raz do roku; był delegatem holenderskich biskupów ds. ekumenizmu.

W 1960 r. Jan XXIII mianował go sekretarzem nowo powstałego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, który przygotowywał dokumenty soborowe na temat ekumenizmu, wolności religijnej i stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

W 1964 r. Paweł VI mianował go biskupem tytularnym Mauriany oraz sekretarzem Sekretariatu ad unitatem christianorum fovendam. Sakrę biskupią przyjął 28 czerwca tego roku. W 1969 r. został wyniesiony do godności kardynalskiej i mianowany przewodniczącym Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan. Dykasterią tą, którą w 1988 r. Jan Paweł II przemianował na Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kierował przez 20 lat, aż do 12 grudnia 1989 r., kiedy w wieku 80 lat złożył rezygnację.

W latach 1975-1983 kard. Willebrands był biskupem Utrechtu w Holandii. Również w swej działalności pasterskiej wiele uwagi poświęcał kwestiom ekumenicznym. W swoich wystąpieniach podkreślał, że do zbudowania Królestwa Bożego potrzebne jest nie tylko życie duchowe, ale również popieranie postępu, sprawiedliwości i pokoju.

Pogrzeb kard. Johannesa Willebrandsa odbył się 8 sierpnia w Utrechcie. Mszę św. w tamtejszej katedrze odprawił kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W telegramie kondolencyjnym do kard. Adrianusa Johannesa Simonisa, arcybiskupa Utrechtu, Benedykt XVI nazwał zmarłego niestrudzonym pasterzem w służbie Ludu Bożego i jedności Kościoła.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ekumenizm jedność Kościoła Holandia jedność chrześcijan wolność religijna Haarlem Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan Johannes Willebrands Utrecht
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W