Kuria Rzymska - skład personalny 2001

Prezentacja struktury Kurii Rzymskiej wraz z jej składem personalnym (stan: wrzesień 2001)

KURIA RZYMSKA - stan aktualny na wrzesień 2001Wszystkie dykasterie Kurii Rzymskiej pomagają Ojcu Świętemu w wypełnianiu jego posługi «utwierdzania braci w wierze» (por. Łk 22, 32). Wszystkie — jak napisał Jan Paweł II w konstytucji apostolskiej «Pastor Bonus» — spełniają swoje zadania «mając na uwadze sprawiedliwość i dobro Kościoła, a w sposób szczególny zbawienie dusz» (por. n. 12).

W numerze 5/1992 zamieściliśmy wykaz dykasterii Kurii Rzymskiej, podając krótkie informacje na temat struktury organizacyjnej i działalności poszczególnych instytucji Stolicy Apostolskiej.

Wykaz, który publikujemy poniżej (poprzedni zamieściliśmy w n. 3/1999), uwzględnia zmiany personalne i strukturalne, jakie nastąpiły w ostatnich latach w Kurii Rzymskiej.

SEKRETARIAT STANU

 • Sekretarz Stanu: kard. Angelo SODANO
 • Substytut do spraw ogólnych: abp Leonardo SANDRI
 • Sekretarz ds. relacji z państwami: abp Jean-Louis TAURAN
 • Asesor do spraw ogólnych: ks. prał. Pedro LÓPEZ QUINTANA
 • Podsekretarz ds. relacji z państwami: ks. prał. Celestino MIGLIORE
 • Delegat ds. nuncjatur: abp Carlo Maria VIGANO
 • Nuncjusz do specjalnych poruczeń: abp Paolo SARDI
 • Szef protokołu: ks. prał. Tommaso CAPUTO
 • Szef protokołu do specjalnych poruczeń: ks. prał. Renato BOCCARDO
 • Sekretarze osobiści Ojca Świętego:
  • bp Stanisław DZIWISZ,
  • ks. prał. Mieczysław MOKRZYCKI
 • Sekcja polska: ks. prał. Paweł PTASZNIK, ks. prał. Sławomir NASIOROWSKI

KONGREGACJE

Kongregacja Nauki Wiary

 • Prefekt: kard. Joseph RATZINGER
 • Sekretarz: abp Tarcisio BERTONE SDB
 • Podsekretarz: o. Gianfranco GIROTTI OFMConv.

Kongregacja dla Kościołów Wschodnich

 • Prefekt: kard. Ignacy Moussa I DAOUD
 • Sekretarz: abp Antonio Maria VEGLIŇ
 • Podsekretarz: ks. prał. Claudio GUGEROTTI

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

 • Prefekt: kard. Jorge Arturo MEDINA ESTÉVEZ
 • Sekretarz: abp Francesco Pio TAMBURRINO OSB
 • Podsekretarze: ks. prał. Vincenzo FERRARA, ks. prał. Mario MARINI

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych

 • Prefekt: kard. José SARAIVA MARTINS CMF
 • Sekretarz: abp Edward NOWAK
 • Podsekretarz: ks. prał. Michele DI RUBERTO

Kongregacja ds. Biskupów

 • Prefekt: kard. Giovanni Battista RE
 • Sekretarz: abp Francesco MONTERISI
 • Podsekretarz: ks. prał. Giovanni Maria ROSSI

Papieska Komisja ds. Ameryki Łacińskiej

 • Przewodniczący: kard. Giovanni Battista RE
 • Wiceprzewodniczący: bp Cipriano CALDERÓN POLO

Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów

 • Prefekt: kard. Crescenzio SEPE
 • Sekretarz: ...
 • Sekretarz pomocniczy: abp Charles A. SCHLECK CSC
 • Podsekretarz: ks. prał. Luigi GHIDONI

Kongregacja ds. Duchowieństwa

 • Prefekt: kard. Darío CASTRILLÓN HOYOS
 • Sekretarz: abp Csaba TERNYÁK
 • Podsekretarz: ks. prał. Antonio SILVESTRELLI

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

 • Prefekt: kard. Eduardo MARTINEZ SOMALO
 • Sekretarz: abp Piergiorgio Silvano NESTI CP
 • Podsekretarze: o. Jesús TORRES LLORENTE CMF i ks.prał. Juan José DORRONSORO ALLO

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego (Seminariów i Instytucji Naukowych)

 • Prefekt: kard. Zenon GROCHOLEWSKI
 • Sekretarz: abp Giuseppe PITTAU SJ
 • Podsekretarz: ks. prał. Giuseppe BALDANZA

STAŁE KOMISJE MIĘDZYDYKASTERIALNE

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Kościołów Lokalnych, ich Obsadzania, Tworzenia i Zmian

 • Przewodniczący: kard. Angelo SODANO

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Kościoła w Europie Wschodniej

 • Przewodniczący: kard. Angelo SODANO
 • Sekretarz: bp Jozef ZLATŇANSKÝ

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Zakonów Pracujących na Misjach

 • Przewodniczący: kard. Crescenzio SEPE

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Formacji Kandydatów do Kapłaństwa

 • Przewodniczący: kard. Zenon GROCHOLEWSKI

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Równomiernego Rozmieszczenia Kapłanów w Świecie

 • Przewodniczący: kard. Zenon GROCHOLEWSKI

TRYBUNAŁY

Penitencjaria Apostolska

 • Penitencjarz Większy: kard. William Wakefield BAUM
 • Regens: bp Luigi DE MAGISTRIS

Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej

 • Prefekt: kard. Mario Francesco POMPEDDA
 • Sekretarz: bp Francesco Saverio SALERNO

Trybunał Roty Rzymskiej

 • Dziekan: ks. prał. Raffaello FUNGHINI

PAPIESKIE RADY

Papieska Rada ds. Świeckich

 • Przewodniczący: kard. James Francis STAFFORD
 • Sekretarz: bp Stanisław RYŁKO
 • Podsekretarz: prof. Guzmán CARRIQUIRY

Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan

 • Przewodniczący: kard. Walter KASPER
 • Sekretarz: bp Marc OUELLET PSS
 • Podsekretarz: ks. prał. Eleuterio Francesco FORTINO

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem

 • Przewodniczący: kard. Walter KASPER
 • Wiceprzewodniczący: bp Marc OUELLET PSS
 • Sekretarz: o. Remi HOECKMAN OP

Papieska Rada ds. Rodziny

 • Przewodniczący: kard. Alfonso LÓPEZ TRUJILLO
 • Sekretarz: bp Francisco GIL HELLIN
 • Podsekretarz: ks. prał. Francesco DI FELICE

Papieska Rada «Iustitia et Pax»

 • Przewodniczący: kard. François Xavier NGUYĘN VAN THUÂN
 • Sekretarz: bp Giampaolo CREPALDI
 • Podsekretarz: ks. prał. Frank J. DEWANE

Papieska Rada «Cor Unum»

 • Przewodniczący: abp Paul Josef CORDES
 • Sekretarz: ks. prał. Karel KASTEEL
 • Podsekretarz: ks. prał. Francisco AZCONA SAN MARTÍN

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych

 • Przewodniczący: abp Stephen Fumio HAMAO
 • Sekretarz: ...
 • Podsekretarz: o. Michael A. BLUME SVD

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

 • Przewodniczący: abp Javier LOZANO BARRAGÁN
 • Sekretarz: bp José Luis REDRADO MARCHITE OH
 • Podsekretarz: o. Felice RUFFINI MI

Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych

 • Przewodniczący: abp Julián HERRANZ
 • Sekretarz: bp Bruno BERTAGNA
 • Podsekretarz: ks. prał. Mario MARCHESI

Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego

 • Przewodniczący: kard. Francis ARINZE
 • Sekretarz: bp Michael Louis FITZGERALD MAfr.
 • Podsekretarz: ks. prał. Felix Anthony MACHADO

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Islamem

 • Przewodniczący: kard. Francis ARINZE
 • Wiceprzewodniczący: bp Michael Louis FITZGERALD MAfr.
 • Sekretarz: ks. Khaled AKASHEH

Papieska Rada ds. Kultury

 • Przewodniczący: kard. Paul POUPARD
 • Sekretarz: o. Bernard ARDURA OPraem.
 • Podsekretarz: o. Fabio DUQUE JARAMILLO OFM

Rada Koordynacyjna Akademii Papieskich

 • Przewodniczący: kard. Paul POUPARD

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu

 • Przewodniczący: abp John Patrick FOLEY
 • Sekretarz: bp Pierfranco PASTORE
 • Podsekretarz: Angelo SCELZO

URZĘDY

Kamera Apostolska

 • Kamerling Kościoła Świętego: kard. Eduardo MARTINEZ SOMALO
 • Wicekamerling: abp Ettore CUNIAL

Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej

 • Przewodniczący: kard. Agostino CACCIAVILLAN
 • Sekretarz: abp Claudio Maria CELLI

Prefektura Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej

 • Przewodniczący: kard. Sergio SEBASTIANI
 • Sekretarz: bp Franco CROCI

Prefektura Domu Papieskiego

 • Prefekt: bp James Michael HARVEY
 • Drugi Prefekt: bp Stanisław DZIWISZ
 • Regens: ks. prał. Paolo DE NICOLO
 • Szef protokołu: o. Leonardo SAPIENZA RCI

Urząd Papieskich Nabożeństw Liturgicznych

 • Mistrz ceremonii: bp Piero MARINI

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej

 • Dyrektor: Joaquín NAVARRO-VALLS
 • Wicedyrektor: o. Ciro BENEDETTINI CP

Centralny Urząd Statystyczny Kościoła

 • Odpowiedzialny: ks. prał. Vittorio FORMENTI

KOMISJE I KOMITETY

Papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury

 • Przewodniczący: abp Francesco MARCHISANO
 • Sekretarz: ks. Carlo CHENIS SDB
 • Podsekretarz: ks. prał. Michel BERGER

Papieska Komisja Archeologii Sakralnej

 • Przewodniczący: abp Francesco MARCHISANO
 • Sekretarz: prof. Fabrizio BISCONTI

Papieska Komisja Biblijna

 • Przewodniczący: kard. Joseph RATZINGER
 • Sekretarz: ks. Albert VANHOYE SJ

Papieska Komisja ds. Rewizji i Poprawienia Wulgaty

 • Dyrektor: o. Jean MALLET OSB

Papieska Komisja «Ecclesia Dei»

 • Przewodniczący: kard. Darío CASTRILLÓN HOYOS
 • Sekretarz: ks. prał. Camille PERL

Międzynarodowa Komisja Teologiczna

 • Przewodniczący: kard. Joseph RATZINGER
 • Sekretarz: o. Georges Marie Martin COTTIER OP

Papieski Komitet ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych

 • Przewodniczący: ...
 • Sekretarz: o. Ferdinand PRATZNER SSS

Papieski Komitet Nauk Historycznych

 • Przewodniczący: ks. prał. Walter BRANDMÜLLER
 • Sekretarz: o. Vittorino GROSSI OSA

Komisja ds. Adwokatów

 • Przewodniczący: kard. Mario Francesco POMPEDDA

Komisja Dyscyplinarna Kurii Rzymskiej

 • Przewodniczący: abp Julián HERRANZ

INSTYTUCJE ZWIĄZANE ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ

Tajne Archiwum Watykańskie

 • Archiwista: kard. Jorge María MEJÍA
 • Prefekt: o. Sergio PAGANO B

Apostolska Biblioteka Watykańska

 • Bibliotekarz: kard. Jorge María MEJÍA
 • Prefekt: ks. Raffaele FARINA SDB

Drukarnia Watykańska

 • Dyrektor generalny: ks. Elio TORRIGIANI SDB

«L'Osservatore Romano»

 • Dyrektor: Mario AGNES
 • Sekretarz: Carlo DE LUCIA
 • Red. wyd. francuskiego: Jean-Michel COULET
 • Red. wyd. angielskiego: ks. Richard MALONE
 • Red. wyd. portugalskiego: ks. Armando DOS SANTOS RIBEIRO
 • Red. wyd. hiszpańskiego: ks. Arturo GUTIÉRREZ GÓMEZ LC
 • Red. wyd. niemieckiego: Hans-Joachim KRACHT
 • Red. wyd. polskiego: ks. Czesław DRĄŻEK SJ

Watykańska Księgarnia Wydawnicza

 • Prezes Rady Administracyjnej: abp Giovanni DE ANDREA
 • Dyrektor: ks. Nicolo SUFFI SDB

Radio Watykańskie

 • Dyrektor generalny: ks. Pasquale BORGOMEO SJ
 • Dyrektor programów: ks. Federico LOMBARDI SJ
 • Kierownik programu polskiego: ks. Józef POLAK SJ

Watykański Ośrodek Telewizyjny

 • Prezes Rady Administracyjnej: Emilio ROSSI
 • Dyrektor generalny: o. Federico LOMBARDI SJ

Administracja Bazyliki św. Piotra

 • Przewodniczący: kard. Virgilio NOE

Urząd Dobroczynności Apostolskiej

 • Jałmużnik papieski: abp Oscar RIZZATO

Biuro Pracy Stolicy Apostolskiej

 • Przewodniczący: kard. Jan Pieter SCHOTTE CICM
 • Wiceprzewodniczący: abp Giovanni DE ANDREA
 • Dyrektor: Gio Maria POLES

Papieska Komisja ds. Państwa Watykańskiego

 • Przewodniczący: kard. Edmund Casimir SZOKA
 • Sekretarz: bp Gianni DANZI

Instytut Dzieł Religijnych

 • Dyrektor: Lelio SCALETTI

Peregrinatio ad Petri Sedem

 • Przewodniczący: abp Francesco GIOIA OFMCap.

Papieska Akademia Nauk

 • Prezes: prof. Nicola CABIBBO

Papieska Akademia Nauk Społecznych

 • Prezes: prof. Edmond MALINVAUD

Papieska Akademia «Pro Vita»

 • Prezes: prof. Juan de Dios VIAL CORREA
 • Wiceprezes: bp Elio SGRECCIA

Synod Biskupów

 • Sekretarz generalny: kard. Jan Pieter SCHOTTE CICM
 • Podsekretarz: ks. prał. Fortunato FREZZA

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama