Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


CHRONOLOGIA SYNODU BISKUPÓWSynod Biskupów został ustanowiony przez Pawła VI na mocy motu proprio «Apostolica sollicitudo» z 15 września 1965 r.

22 września 1974 r. w rozważaniu poprzedzającym modlitwę «Anioł Pański» Paweł VI dał następującą definicję Synodu Biskupów: «Jest to instytucja Kościoła, którą ustanowiliśmy po Soborze Watykańskim II — badając znaki czasu, a zwłaszcza starając się zrozumieć głębiej Boże zamysły i konstytucję Kościoła katolickiego — aby umocnić jedność i współpracę biskupów całego świata ze Stolicą Apostolską poprzez wspólną refleksję nad stanem Kościoła i rozwiązywanie problemów związanych z jego misją. Nie jest to sobór ani parlament, ale synod szczególnej natury».

Wykaz zgromadzeń Synodu Biskupów, jakie odbyły się do tej pory i planowane są w najbliższej przyszłości:

 1. I Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, 29 września — 29 października 1967 r., na temat: «Zachowanie i umocnienie wiary katolickiej, jej integralności, żywotności, rozwoju, spójności doktrynalnej i historycznej»;
 2. I Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne, 11-28 października 1969 r., na temat: «Współpraca między Stolicą Apostolską a Konferencjami Episkopatów»;
 3. II Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, 30 września — 6 listopada 1971 r., na temat: «Kapłaństwo sakramentalne i sprawiedliwość w świecie»;
 4. III Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, 27 września — 26 października 1974 r., na temat: «Ewangelizacja w świecie współczesnym» (Paweł VI ogłosił 18 grudnia 1975 r. posynodalną adhortację apostolską Evangelii nuntiandi);
 5. IV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, 30 września — 29 października 1977 r., na temat: «Katecheza w naszych czasach» (Jan Paweł II ogłosił 16 października 1979 r. posynodalną adhortację apostolską Catechesi tradendae);
 6. Synod Partykularny poświęcony Holandii, 14-31 stycznia 1980 r., na temat «Sytuacja duszpasterska w Holandii»;
 7. V Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, 26 września — 25 października 1980 r., na temat «Rodzina chrześcijańska» (Jan Paweł II ogłosił 22 listopada 1981 r. posynodalną adhortację apostolską Familiaris consortio);
 8. VI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, 29 września — 29 października 1983 r., na temat: «Pokuta i pojednanie w misji Kościoła» (Jan Paweł II ogłosił 2 grudnia 1984 r. posynodalną adhortację apostolską Reconciliatio et paenitentia);
 9. II Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne, 25 listopada — 8 grudnia 1985 r., na temat: «20. rocznica zakończenia Soboru Watykańskiego II»;
 10. VII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, 1-30 października 1987 r., na temat: «Powołanie i misja świeckich w Kościele i w świecie» (Jan Paweł II ogłosił 30 grudnia 1988 r. posynodalną adhortację apostolską Christifideles laici);
 11. VIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, 30 września — 28 października 1990 r., na temat: «Formacja kapłanów we współczesnym świecie» (Jan Paweł II ogłosił 25 marca 1992 r. posynodalną adhortację apostolską Pastores dabo vobis);
 12. I Zgromadzenie Specjalne poświęcone Europie, 28 listopada — 14 grudnia 1991 r., na temat: «Jesteśmy świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił»;
 13. Zgromadzenie Specjalne poświęcone Afryce, 10 kwietnia — 8 maja 1994 r., na temat: «Kościół w Afryce i jego misja ewangelizacyjna u progu Roku 2000: 'Będziecie moimi świadkami' (Dz 1, 8)» (Jan Paweł II ogłosił 14 września 1995 r. posynodalną adhortację apostolską Ecclesia in Africa);
 14. IX Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, 2-29 października 1994 r., na temat: «Życie konsekrowane i jego misja w Kościele i w świecie» (Jan Paweł II ogłosił 25 marca 1996 r. posynodalną adhortację apostolską Vita consecrata);
 15. Zgromadzenie Specjalne poświęcone Libanowi, 26 listopada — 14 grudnia 1995 r., na temat: «Chrystus jest naszą nadzieją: odnowieni przez Ducha i solidarni, dajemy świadectwo Jego miłości» (Jan Paweł II ogłosił 10 maja 1997 r. posynodalną adhortację apostolską Nowa nadzieja dla Libanu);
 16. Zgromadzenie Specjalne poświęcone Ameryce, 16 listopada — 12 grudnia 1997 r., na temat: «Spotkanie z Jezusem Chrystusem żywym drogą do nawrócenia, komunii i solidarności w Ameryce»;
 17. Zgromadzenie Specjalne poświęcone Azji, 19 kwietnia — 14 maja 1998 r., na temat: «Jezus Chrystus Zbawiciel oraz Jego misja miłości i służby w Azji: 'Aby mieli życie i mieli je w obfitości' (por. J 10, 10)»;
 18. Zgromadzenie Specjalne poświęcone Oceanii, listopad 1998 r., na temat: «Jezus Chrystus a ludy Oceanii. Kroczyć Jego drogą, głosić Jego prawdę, żyć Jego życiem»;
 19. II Zgromadzenie Specjalne poświęcone Europie 1-23.10.1999, na temat: «Jezus Chrystus żyjący w swoim Kościele źródłem nadziei dla Europy»
 20. X Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów 30.09-27.10.2001 nt. «Biskup sługą Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata»

Dane zaktualizowane wg L'Osservatore Romano 9/2003 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Jan Paweł II Paweł VI Familiaris consortio Rzym biskup Pastores dabo vobis Synod Biskupów Stolica Apostolska Christifideles laici Evangelii nuntiandi Reconciliatio et paenitentia Vita consecrata Catechesi tradendae
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W