Z życia Najświętszej Maryi Panny

Czym jest niepokalane poczęcie?

Drogie Siostry, rozpoczynamy „triduum” przed Uroczystością NP NMP. Rozważając tylko kilka dni z życia Matki Najświętszej, będziemy chcieli się pochylić nad tajemnicą, która ukazuje szczególną rolę Maryi w dziele odkupienia, a także, nad radością, że każdy z nas cieszy się Bożą pomocą w zadaniach, które Bóg stawia na drodze naszego życia i realizacji naszego powołania.

Czym jest niepokalane poczęcie

Wyraża ono prawdę o tym, że rodzice Maryi - Joachim i Anna - poczęli swoją córkę, która została przez Boga zachowana od zranienia grzechem pierworodnym, ze względu na to, że stała się Matką Syna Bożego. Ta Boża interwencja w wypadku początku życia Maryi nie polegała na zastąpieniu działania rodziców, ale na ochronie jej duszy przed skutkami grzechu pierworodnego.

Prawdę o niepokalanym poczęciu Kościół uroczyście ogłosił jako dogmat wiary w połowie XIX w. i dokonał tego papież Pius IX w 1854 r. w bulli "Ineffabilis Deus" (Niewyrażalny Bóg). Czytamy tam następującą formułę:

Powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

Dogmat ten ukazuj niezwykłość i wolność Bożego działania. Chociaż zbawienie ludzkości dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, na mocy przewidzianych zasług Zbawiciela, Maryja już uprzednio została odkupiona i tym samym zachowana od grzechu pierworodnego. W ten sposób Bóg przygotował ją do niezwykłego zadania w historii zbawienia, któremu będziemy się chcieli przyjrzeć w świetle tajemnic radosnych różańca świętego.

Kolejna część konferencji >>dalej

opr. ac/ac

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama