Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Carlo Maria Polvani

Dlaczego nie ma pingwinów na Biegunie Północnym?

Teoria ewolucji między Darwinem a Popperem ˇ

L'Osservatore Romano (ed. włoska) 27 sierpnia 2014Minęło ponad półtora wieku od opublikowania The Origin of SpeciesO powstawaniu gatunków Darwina, a jednak dyskusje na temat teorii ewolucji bynajmniej się nie zakończyły. W tej kwestii wypowiada się ks. prał. Carlo Maria Polvani, który w swoim obszernym artykule w L'Osservatore Romano (ed. włoska 27.08.2014) zauważa m.in., że „nie sposób nie stwierdzić, iż w świecie akademickim istnieje pewna powściągliwość gdy chodzi o poddanie twierdzenia darwinistycznego zasadzie niefalsyfikowalności, wprowadzonej przez Poppera, który już w latach trzydziestych zwrócił uwagę na zasadniczą asymetrię między weryfikowaniem a niepodważalnością teorii naukowych. Niezależnie od tego, jak liczne mogą być obserwacje doświadczalne przemawiające za daną hipotezą, wystarczy w istocie jedno spostrzeżenie przeciwne, aby ją odrzucić”.

I kończy: „Dziś niewielu wątpi w ewolucję życia na Ziemi, jednak nie zmienia to faktu, że onus probandi naukowości specyficznego sformułowania przez Darwina tej teorii spoczywa na barkach jej obrońców. W tym kontekście jest dość paradoksalne, że obrońcy niezależności nauki od ingerencji religii — wspomnijmy ateistyczną zażartość przejawiającą się w pamflecie The God DelusionBóg urojony (2006 r.) Dawkinsa — odmawiają poddania swoich tez badaniu czysto naukowemu. A zatem uznanie należy się Papieskiej Akademii Nauk za to, że w 2008 r. zbadała w sposób ścisły naukowe podstawy ewolucji życia. Główne zagrożenie dla nienaruszalności naukowej teorii ewolucji nie pochodzi zatem z rzekomej inwazji teologii na ten teren, lecz z niezdolności pewnej nauki powołującej się na samą siebie, rozpoznania, kiedy nadchodzi czas zmiany paradygmatu, jak zapowiadał w The Structure of Scientific RevolutionsStruktura rewolucji naukowych (1966 r.) filozof Thomas Samuel Kuhn, ironicznie zauważając, że 'właśnie kiedy mają dokonać wyboru między konkurencyjnymi teoriami, naukowcy zachowują się jak filozofowie'”.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: naukowość nauka teoria ewolucji Karol Darwin paradygmat naukowy Karl Maria Popper weryfikowalność pewność naukowa falsyfikowalność zasada niefalsyfikowalności
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W