Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


bp Tadeusz Bronakowski

CZAS WZRASTANIA


W przypowieści o siewcy, o ziarnie gorczycy czy kwasie chlebowym Chrystus uświadamia nam, że Królestwo Boże już nadeszło, ustawicznie się rozwija, nieustannie rośnie i dojrzewa. Żyjemy w okresie wzrastania Królestwa Bożego, który jest czasem Kościoła.

Pamiętajmy jednak o ostrzeżeniu Pana Jezusa, że na świecie wciąż trwa szatański zasiew chwastu, czyli zła. Dokonuje się on wówczas, gdy nasze sumienie zasypia, podobnie jak ludzie pilnujący pól pszenicznych. Bądźmy więc czujni i rozważni. Nie pozwólmy, by w nasze serca przeniknęły nasiona zła, które zagłuszą złocistą pszenicę, owoc naszego świętego życia. Uczyńmy wszystko, aby do nas odnosiły się słowa Chrystusa: sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca (Mt 13, 43). Dostąpimy tej radości, jeżeli będziemy budować swoje życie na fundamencie Bożych prawd i przykazań. Czy jednak nasze postawy i czyny pozwalają nam ze spokojem oczekiwać momentu Sądu Bożego?

W słowach dzisiejszej Ewangelii zawarta jest jeszcze jedna, niezwykle ważna nauka. Mądry i rozważny gospodarz, który nie pozwala sługom wyrwać chwastu, aby nie uszkodzić pszenicy, symbolizuje miłosierną i wyczekującą na nasze nawrócenie postawę Boga. On nie chce naszego potępienia. Jak troskliwy ojciec z sercem pełnym nadziei, oczekuje na nasz powrót. Bóg jest Miłością - pisze św. Jan, a Ojciec Święty Benedykt XVI dodaje: ta prawda o Bogu jest najważniejsza.

"Sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce
w królestwie Ojca"
(Mt 13, 43)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 35 • ROK A (zielony) 13 lipca 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze i modlitwa wiernych: ks. Andrzej Draguła. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 — G. Trevisan. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 22.02.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: miłosierdzie potępienie siewca ziarnko gorczycy czas wzrastania gospodarz
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W