Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao
bp Jan Zając

MIŁOŚĆ MIŁOSIERNA


Jezus Zmartwychwstały ogłosił w Wieczerniku orędzie o Bożym Miłosierdziu, mówiąc do apostołów „Pokój wam! Weźmijcie Ducha Świętego!”. Wskazał także na swe rany jako na źródło, z którego będzie ono rozlane obfitym strumieniem na całą ludzkość. Orędzie to powtórzył s. Faustynie w słowach: „otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła miłosierdzia Mojego”. Winniśmy odpowiedzieć na jezusowe wezwanie: zbliżyć się do tego źródła, zaczerpnąć zeń wołając swoje „Jezu, ufam Tobie!”.

Przyjęcie orędzia o miłości miłosiernej jest otwarciem się na działanie Ducha Świętego, który „leczy rany serca, obala mury odgradzające nas od Boga, pozwala znów cieszyć się miłością Ojca i zarazem braterską jednością”. Po zaczerpnięciu „wody i krwi” idziemy do drugiego człowieka w postawie przebaczenia, bezinteresowności i hojności. Spełnia się postawa pierwszych chrześcijan: „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich [...] wszystko mieli wspólne”. Tworzy się szlak miłosierdzia.

Jezus Zmartwychwstały wysyłał uczniów z orędziem, by nieśli je światu: „Idźcie i nauczajcie”, posłał s. Faustynę: „wysyłam cię do całej ludzkości z moim miłosierdziem”. Dziś, przez Jana Pawła II, posyła każdego z nas: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście”. Zróbmy więc wszystko „aby orędzie o miłosiernej miłości Boga dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi[...]”.Jezu,
ufam Tobie!


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 21 • ROK B (biały) 19 kwietnia 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Witold Wiśniowski SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: ks. Henryk Skoczylas, michalita, Korekta: Małgorzata Nowińska. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 15.12.2008. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: komentarz Jan Paweł II rozważanie Faustyna Kowalska Niedziela Miłosierdzia Bożego miłość miłosierna

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W