Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
abp Edward Ozorowski

BÓG WYWYŻSZYŁ GO PONAD WSZYSTKO


Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla kończy rok liturgiczny. Przypomina ona ludziom wierzącym, że ich ziemskie pielgrzymowanie zdąża ku pełni radości w królestwie niebieskim. Gwarantem tej nadziei jest Jezus Chrystus: „Pierworodny spośród umarłych i Władca królów ziemi” (Ap 1,5). Godność królewska Jezusa Chrystusa jest mocą, potęgą, chwałą i majestatem. Jego królestwo jednak „nie jest z tego świata” (J 18,31). Realizuje się ono wprawdzie na świecie, ale ze światem się nie utożsamia, przeciwnie, jest w nim obecne jakby w przeciwstawieniu do tego wszystkiego, czym świat żyje. Jest w świecie jak zaczyn w cieście, ziarno w roli, skarb ukryty w polu, ziarenko gorczycy, sieć rzucona w morze. Według św. Pawła, „królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17).

Jezus wyznał przed Piłatem: „Moje królestwo nie jest z tego świata” (J 18,36). Był wtedy poraniony, opluty, ubrany w szyderczą szatę. Nie przedstawiajmy Go przeto na podobieństwo ziemskich władców, którzy często są tyranami i prześladowcami. Jego moc królewska przejawia się w miłości, służbie, uniżeniu, przebaczeniu. On nas „do końca umiłował” (J 13,1), „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2,7), „dlatego Bóg Go wywyższył nad wszystko” (Flp 2,9), „aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano” (Flp 2,10). Jezus Chrystus jest Królem ukrzyżowanym, zmartwychwstałym, zwycięskim.„Królestwo moje nie jest z tego świata”.
(J 18,36)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 54 • ROK B (zielony) 22 listopada 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia rozważanie wywyższenie potęga chwała kazania Uroczystość Chrystusa Króla
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W