Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Źródło: Przewodnik Katolicki

Ks. Dariusz Madejczyk

Napisane jest...

Niedzielne rozważanie / homilia. 1 Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Niektóre zdania z Pisma Świętego tak bardzo zadomowiły się w naszym codziennym języku, że często w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, skąd one pochodzą. Wydaje się, że jest to "nasze" stare powiedzenie czy przysłowie, a w rzeczywistości mamy do czynienia ze słowami, które przynosi sama Biblia.

"Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela", "Gdzie skarb twój, tam i serce twoje", "Miłość wszystko przetrzyma" - można by znaleźć dziesiątki podobnych cytatów z Pisma Świętego, które są nam dobrze znane i na trwałe wpisały się w naszą mowę. Nierzadko używamy ich, nie zdając sobie w ogóle sprawy, że nie są to zwykłe przysłowia, ale mądrość, która zrodziła się na gruncie wiary, w spotkaniu człowieka z Bogiem. Gdy więc pytamy np. o wartości chrześcijańskie w polskiej czy europejskiej tradycji, to między innymi poprzez te proste sformułowania, które nazywamy przysłowiami lub powiedzeniami, możemy odkrywać, jak bardzo wiara przenika naszą codzienność, nasze myślenie i nasz stosunek do świata i drugiego człowieka.

Pan Jezus w czasie kuszenia na pustyni odpowiada za każdym razem słowami Pisma Świętego. Nie odwołuje się do ludzkiej mądrości, niczego nie tłumaczy, lecz w odpowiedzi przywołuje słowo Boże: "Napisane jest..." Te dwa proste słowa w jakiś sposób streszczają całe życie Chrystusa. Nie przychodzi, aby czynić swoją wolę, ale pragnie w każdej sytuacji pozostać wierny Bogu. Można by nawet powiedzieć, że już pierwsza konfrontacja z Kusicielem jest jakby odpowiedzią na wszystko, co jeszcze się wydarzy: "Nie samym chlebem żyje człowiek" - źródłem życia i szczęścia człowieka jest sam Bóg. Tylko wierność Jego słowu, wypełnianie Jego woli, może zaspokoić każdy ludzki głód i ukoić każde ludzkie pragnienie.

Niech w tym wielkopostnym czasie Boże słowa przenikają nie tylko do naszego języka, ale także do całego naszego życia. Zgłębiajmy tę prawdę, którą odkrywa i stawia nam przed oczy także św. Paweł: "Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim". To ono jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (por. Hbr 4,12). To ono nas przemienia.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: PRAWDA Biblia Wielki Post Pismo Święte Słowo Boże wartości chrześcijańskie kuszenie Jezusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W