Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C (zielony) 26 września 2010 nr 46ks. Zbigniew Godlewski

JAKIE ŻYCIE, TAKA WIECZNOŚĆ


Życie ludzkie przypomina most wiodący z brzegu doczesności na brzeg wieczności. Most jednokierunkowy, na którym nie można zawrócić. Ewangeliczna przypowieść ukazuje nam dwóch ludzi, którzy ów most pokonali: to żebrak Łazarz i człowiek bogaty. Temu pierwszemu brakowało w życiu wszystkiego, nawet artykułów pierwszej potrzeby. Ten drugi był tak nieprzyzwoicie bogaty, że nie był zdolny, a może nie chciał, dostrzec przyczyny i zależności pomiędzy swoją zamożnością a cudzą nędzą.

Wreszcie, obu widzimy już po drugiej stronie mostu, na brzegu wieczności. A tam ich los radykalnie się odmienił. Łazarz „na łonie Abrahama” doświadcza wiecznej szczęśliwości, której nie zaznał na ziemi, gdy cierpliwie oczekiwał na „odpadki ze stołu bogacza” i gdy „psy przychodziły i lizały jego wrzody”. Bogacz cierpi w piekle wśród ludzi, których można zaliczyć do dwóch kategorii. Do pierwszej należą ci, którzy sensem swojego życia uczynili czynienie zła. Do drugiej, w której odnajdujemy ewangelicznego bogacza, zaliczamy tych, którzy zaniechali czynienia dobra. Wydaje się, że tych drugich może być zdecydowanie więcej.

Każdy z nas znajduje się dziś w określonym miejscu na moście wiodącym do wieczności. Musimy pamiętać, że jakość życia wiecznego zależy od jakości życia ziemskiego. Życie na ziemi i decyzje, które tu podejmujemy, zostaną zapisane po tamtej stronie na wieki. A więc, jakie życie tu, taka wieczność tam.„Wspomnij, synu, że za życia
otrzymałeś swoje dobra”. (Łk 16,25)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C (zielony) 26 września 2010 nr 46 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
// 22zwykly-6_100902.html
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia okres zwykły rozważanie wieczność kazania żebrak Łazarz czynienie zła zaniechanie czynienia dobra
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W