Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK C (fioletowy) 14 marca 2010 nr 12ks. Wojciech Kuzioła - paulista

KTO MOŻE PRZYJŚĆ DO JEZUSA?


Dobra nowina, którą otrzymujemy dzisiaj jest taka, że w sercu Boga znajduje się miejsce dla wszystkich ludzi bez wyjątku. Nawet, jeśli jesteśmy słabi i grzeszni, jeżeli często upadamy i czujemy się tak bardzo mali przed Bogiem, możemy liczyć na Jego miłosierdzie. Pierwsze słowa dzisiejszej Ewangelii zachęcają nas do ufnego spojrzenia w stronę kochającego Boga. Do Jezusa zbliżali się celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. On zaś przyjmował wszystkich zbłąkanych i siadał z nimi do stołu. Również my możemy przyjść do Jezusa i zasmakować Jego miłości, umocnić się Jego przebaczeniem.

To prawda, trudno jest zrozumieć cierpliwą miłość Pana, który pomimo naszych ciągłych upadków nieustannie okazuje miłosierdzie. Tak jednak kocha Bóg, a Jego miłość jest inna od naszej, przeliczającej często bilans zysków i strat. Miłosierny ojciec z ewangelicznej przypowieści nie rezygnuje z ojcowskiej czułości, czeka cierpliwie na powrót syna, wychodzi mu naprzeciw z otwartymi ramionami, z radości wyprawia mu ucztę i ubiera go w najlepsze szaty. Słowem, przywraca synowi utraconą godność. Tak piękne dary Bóg przygotowuje także dla nas. Trzeba tylko nieustannie cierpliwie wracać w ramiona Ojca, bo jedynie tam jest miłość i przebaczenie. Święty Paweł zachęca nas: Pojednajcie się z Bogiem!

Jeszcze dziś możesz rozpocząć wszystko od początku. To, co dawne przemija, a oto rodzi się coś nowego, lepszego, piękniejszego. Tylko, czy wykorzystasz kolejną szansę od Boga...?„Zgrzeszyłem przeciw Bogu”
(Łk 15,18)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK C (fioletowy) 14 marca 2010 nr 12 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pojednanie homilia Wielki Post rozważanie syn marnotrawny miłosierny Ojciec kazania IV Niedziela Wielkiego Postu
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W