Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA ROK C (biały) 25 kwietnia 2010 nr 22ks. Adam Rybicki

OWOCE ZMARTWYCHWSTANIA


Wędrując duchowo przez okres wielkanocny, widzimy jak zmartwychwstanie Chrystusa przynosi owoce w życiu konkretnych ludzi, jak zmienia jakość ich życia, jak przekształaca ich wzajemne relacje. To jest odpowiedź na wątpliwość, która może się rodzić w sercu każdego człowieka: czy zmartwychwstanie zmieniło coś w świecie, w życiu ludzi na ziemi? Jednak dzisiejsza Liturgia Słowa wprowadza jeszcze coś innego: ten, kto wierzy w zmartwychwstanie, nie tylko odmienia swoje życie tu na ziemi, ale także może liczyć na nieskończoną perspektywę życia i szczęścia wiecznego. Zyskuje nową nadzieję, której nic i nikt nie może mu odebrać. Czytania liturgii wielkanocnej podkreślają radość i odwagę tych, którzy uwierzyli i głosili prawdę o zmartwychwstaniu. Tak należy rozumieć niezachwianą odwagę Pawła i Barnaby po wyrzuceniu ich z miasta, jak również dzisiejszy apokaliptyczny opis tych, którzy w niebie stoją przed Barankiem: oni wszyscy, chociaż przychodzą z wielkiego ucisku i opłukiwali swe szaty we krwi Baranka (tzn. walczyli z grzechem, oczyszczając się w sakramencie pokuty), dostępują teraz nieskończonego szczęścia. W ten sam ton uderza dzisiejsza Ewangelia, przytaczając zapewnienie Chrystusa, że tych, których On umiłował i wybrał, nikt i nic nie jest w stanie „wyrwać z Jego ręki”. Nabierzmy więc odwagi i pewności, że Bóg — poprzez zmartwychwstanie — zawarł z nami przymierze, którego nigdy nie cofnie. I żadna siła nie jest w stanie tego zmienić.„Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
(J 10,30)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA ROK C (biały) 25 kwietnia 2010 nr 22 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zmartwychwstanie homilia rozważanie kazania okres wielkanocny IV Niedziela Wielkanocna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W