Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY ROK C (biały) 5 kwietnia 2010 nr 19ks. Bogusław Laskowski — paulista

NIE BÓJCIE SIĘ...


W Wielki Piątek tym, którzy byli związani z Jezusem, wszystko się zawaliło. Zniknął Ten, który wypełniał ich życie sensem, wskazywał drogę; dla Niego zostawili wszystko... U uczniów widać było różne postawy: od zamknięcia, lęku i smutku, do myślenia o powrocie do starych zajęć i dawnego stylu życia. Jedynie dwie Marie, mimo klimatu grozy, smutku i załamania, idą do grobu Jezusa, by zrobić to, co należało — namaścić ciało Pana. Idą do Tego, którego kochały. Może i u nich wiara się załamała, a rozpacz ściskała serce. Nie były jednak bezczynne!

Pewnie i w naszym życiu czasami gdzieś ginie nam z oczu Jezus, serce napełnia ból i smutek. Nie wolno pozostać bezczynnym, nie wolno nam zrezygnować z uczynków wiary, nie wolno pozostać w tej beznadziei. Czas ciemności i czas światła, czas wzlotów i upadków, czas żywej wiary i zwątpienia... To wszystko jest wpisane w nasze życie! Bóg nie zostawia nas w takim stanie. Przez swoje Słowo, przez swych posłańców w Kościele, jak przez aniołów, mówi: „Nie bójcie się!”. My dzisiaj też spotykamy Zmartwychwstałego w Słowie, w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. Kiedy w postawie pokory uklękniemy przed Nim, oddamy Mu cześć, może i my usłyszymy Jezusowe słowa: Nie bój się! Ja jestem z Tobą! Ja żyję! Idź i swoim życiem mów innym o spotkaniu ze Mną! Nie dawaj posłuchu rozpowiadającym kłamstwa ludziom, mediom...

Prawdziwe spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem w postawie pokory, bliskości i adoracji procentuje w naszym życiu świadectwem i radością!„Nie dopuścisz, bym pozostał w grobie”.
(Ps 16,10)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY ROK C (biały) 5 kwietnia 2010 nr 19 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zmartwychwstanie życie homilia rozważanie kazania Poniedziałek Wielkanocny radość wielkanocna

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W