Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ks. Zbigniew Godlewski

ŚWIĘTOŚĆ CZYLI ŻYCIE W ŁASCE


Święci są nam znani i nieznani. Jeśli nawet poznajemy życiorysy niektórych, to tylko częściowo. Hagiografowie przedstawiają zwykle same fakty i okoliczności zewnętrzne, nie analizując bogactwa ich życia wewnętrznego, ich zmagań, zjednoczenia i zażyłości z Bogiem. Dlatego w gruncie rzeczy pozostają nam nieznani. Nierzadko obraz ich świętości uległ zniekształceniu, do czego przyczynili się zarówno malarze, jak i pobożni literaci. Świętych segregowano, ujmowano w pewne szablony i przedstawiano jak ludzi nie z tego świata. A więc mamy męczenników drżących z radości, że za chwilę utracą życie z rąk prześladowców; słyszymy o młodzieńcach i dziewczętach, którym były obce jakiekolwiek pokusy; czytamy o niemowlętach odwracających usta od piersi matek w dniach postu. Można by odnieść wrażenie, że na zawołanie szafują cudami, a codziennym ich udziałem jest stan ekstazy i uniesień.

Na szczęście niektórzy z nich zostawili nam swoje pamiętniki lub autobiografie. I tak, dzięki św. Pawłowi, św. Augustynowi czy św. Teresie wiemy, że byli niezwykli bez cudowności, mieli bowiem wzloty i upadki, nieustannie dokonywali wyboru między dobrem a złem, między miłością a nienawiścią, między Bogiem a światem.

Źródłem i treścią życia wewnętrznego świętych była łaska Boża i życie w łasce. Na tym polega różnica między bohaterem a świętym. Święty to człowiek łaski, bohater to człowiek woli. Osią życia pierwszego jest Bóg, drugiego zaś — często własne „ja”.„Wielka jest wasza nagroda w niebie”
(Mt 5, 12)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 52 • ROK A (biały) 1 listopada 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze: ks. Piotr Kli mek. Modlitwa wiernych: Re dak cja. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 — G. Trevisan. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 06.08.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: świętość rozum wola Wszystkich Świętych pokusy życie w łasce
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W