Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


abp Szczepan Wesoły

ŚWIADECTWO WIARY


Po wypełnieniu swego posłannictwa w świecie, czyli po dokonaniu dzieła odkupienia, Chrystus wrócił do Ojca. Choć jako człowiek jest teraz w świecie niewidoczny, nie znaczy to wcale, że jest nieobecny. Jego istnienie można dostrzec oczyma wiary.

Sobór Watykański uczy, że Chrystus jest obecny w Słowie, w sakramentach i we wspólnocie Objawia się w Słowie, zwłaszcza gdy Słowo Boże jest czytane w czasie liturgii. Jest także obecny w sakramentach, a w sposób szczególny w Eucharystii. Przebywa również we wspólnocie wierzących — tam, gdzie przynajmniej dwóch albo trzech jest zgromadzonych w Jego imię.

Ostatnie polecenie, które Chrystus przekazał apostołom przed swoim Wniebowstąpieniem, brzmiało: Będziecie mi świadkami (Dz 1, 8). Świadkiem jest ten, kto dzieli się swoim przeżyciem. Muszę żyć z Chrystusem oraz być z Nim w stałej łączności, by móc o Nim świadczyć. Im ściślejsze będzie moje zjednoczenie z Chrystusem, tym bardziej czytelne będzie moje świadectwo. Wystarczy przypomnieć sobie życie Jana Pawła II.

Dzisiejszy świat robi wszystko, by zneutralizować świadków Ewangelii. „Magicznym” słowem stała się „tolerancja”. To właśnie w imię tolerancji zakazuje się noszenia symboli wiary, np. krzyżyków na szyi. Nawet wśród osób konsekrowanych są takie, które w imię tolerancji rezygnują z odrębnego stroju czy oznak świadczących o przynależności do stanu duchownego. Dziś zatem każdy z nas powinien zadać sobie pytanie: Jak wygląda moje świadectwo o Chrystusie?„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

(Mt 28, 19)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.DZIEŃ PAŃSKI - Biuletyn liturgiczny nr 24 - ROK A (biały) 4 maja 2008 - ISSN 1506-7262 - Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze i modlitwa wiernych: ks. Stefan Szymik MSF. Tekst Jana Pawła II: ŠWydawnictwo Św. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 — G. Trevisan. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 08.12.2007 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa ul. Św. Pawła 13/15 - tel. 034.362.06.89 - fax 034.362.09.89 - www.edycja.pl - e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Realizacja: 3W
Realizacja: 3W