Spotkanie z miłosierdziem

Papieski list z okazji Roku Miłosierdzia to nie tylko możliwość uzyskania rozgrzeszenia przez kobiety, które popełniły grzech aborcji - to także wezwanie do amnestii dla więźniów oraz do przywracania jedności tam, gdzie została rozbita

Spotkanie z miłosierdziem

Będzie «prawdziwym momentem spotkania z miłosierdziem Boga» nadzwyczajny jubileusz, który rozpocznie się 8 grudnia. Pisze o tym Papież Franciszek w liście przesłanym do abpa Rina Fisichelli, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, wskazując kilka kluczowych kwestii, pozwalających przeżyć doświadczenie roku świętego jako okazji do «dotknięcia ręką» czułości Ojca.

Wśród bardziej znaczących passusów jest fragment poświęcony sytuacji więźniów. Jubileusz — zwraca uwagę Papież - «zawsze stanowił okazję do wielkiej amnestii, obejmującej bardzo wiele osób, które choć zasługują na karę, uświadomiły sobie jednak, że to, co uczyniły, było niesprawiedliwe, i szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa, wnosząc w nie swój uczciwy wkład». Franciszek wyraża życzenie, aby do wszystkich więźniów «dotarło w konkretny sposób miłosierdzie Ojca» i przypomina, że będą mogli oni otrzymać odpust w kaplicy więziennej. «Kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca - dodaje - niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte».

Główne znaczenie ma w liście fragment poświęcony kobietom, które przeżyły dramat aborcji. «Wielkim złem» nazywa ją Papież, wyjaśniając jednakże, iż «tylko wtedy, gdy zrozumie się to w prawdzie, można nie stracić nadziei» i potwierdzając, że «Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje». Stąd decyzja o upoważnieniu wszystkich kapłanów w roku jubileuszowym «do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie» . W tej perspektywie Franciszek zachęca kapłanów, by się przygotowali do «tego wielkiego zadania, by potrafili łączyć słowa szczerego przyjęcia z refleksją, która pomoże zrozumieć popełniony grzech oraz wskaże drogę autentycznego nawrócenia, by pojąć prawdziwe i wielkoduszne przebaczenie Ojca, który wszystko odnawia swoją obecnością». Na koniec Papież zwraca się do «tych wiernych, którzy z różnych powodów uważają za stosowne chodzenie do kościołów, w których posługują kapłani z Bractwa św. Piusa X». Wyrażając nadzieję, że «w bliskiej przyszłości będzie można znaleźć rozwiązania pozwalające przywrócić pełną jedność z kapłanami i przełożonymi Bractwa», Papież rozporządza - «powodowany potrzebą zabiegania o dobro tych wiernych», podkreśla — że «osoby, które w Roku Świętym Miłosierdzia przystąpią do Sakramentu Pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie».

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama