Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Luigi Jodice, Maria Cristina Strocchi

Jak zachować zdrowie i młodość

Poradnik. 7 zasad szczęścia


stron: 112
format 130 x 210 mm
ISBN 978-83-7485-100-8
Poradnik, który oddajemy do rąk czytelników przedstawia proste zasady żywieniowe, fizyczne i psychologiczne, które pozwalają osiągnąć i zachować dobre samopoczucie psychofizyczne. Łączy wiedzę z zakresu medycyny i psychologii, aby można było zmienić swój styl życia i sposób myślenia osiągając w ten sposób długie i pogodne życie.
Siedem zasad, które przedstawia nasz poradnik prowadzą nie tylko do właściwego sposobu odżywiania się, ale pozwalają osiągnąć wewnętrzną równowagę dzięki, której można żyć bez napięcia, stresu, lęku i bez strachu przed oceną ze strony innych osób. Proces rozwoju i ulepszania trwa całe życie, a niniejsza książka może być dobrym sposobem na dokonanie swego rodzaju przełomu.
Zalecamy kilkukrotne przeczytanie niniejszego poradnika, aby lepiej przyswoić sobie wszystkie zawarte w nim wiadomości, jak również wykonanie proponowanych ćwiczeń, zmieniając tym samym styl swojego życia. To wszystko pozwoli nam na dłuższe zachowanie młodości, gdyż tak naprawdę, wieku nie wyznacza nam wcale data urodzenia, ale to, co czujemy w sercu wolnym od ciężaru uraz, nienawiści i frustracji. My to uczyniliśmy i czujemy się dużo lepiej, dlatego postanowiliśmy podzielić się naszą wiedzą.

Książka zawiera testy i ćwiczenia praktyczne.FRAGMENT:

NOWE GRANICE ŻYCIA

Żyjemy w chaotycznym społeczeństwie, w którym wszystko dzieje się zbyt szybko. Chcąc dotrzymać kroku współczesności, proponowanym przez media modelom młodych, szczupłych, wydajnych, szczęśliwych i bogatych osób, ludzie zmuszani są do podporządkowywania się nieludzkim, jak zwykliśmy je określać, zasadom. Zasady te oddalają nas od naszego prawdziwego ja, od innych osób i zmuszają nas do życia pozbawionego autentyczności.

Staje się to jednym ze źródeł stresu, lęku i depresji, które nie tylko wywołują choroby psychiczne i fizyczne, ale wpływają również na przedwczesne starzenie się. Stworzony przez nas podręcznik ma na celu pomóc żyć w większym szacunku dla samych siebie i dla innych, odnajdując równowagę, będącą podstawą pogody ducha i zdrowia psychofizycznego.

Poruszamy tematykę odżywiania się, ponieważ jak wykazały badania, właściwy sposób jedzenia i picia to 50 % sukcesu będącego w stanie wpłynąć nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również na zdrowie psychiczne, poprawiając ogólne samopoczucie poszczególnych osób, oraz całego społeczeństwa.

Niezbędne jest również wypracowanie w sobie poczucia odpowiedzialności za podstawowe, codzienne gesty, wśród których również te związane z odżywianiem się. Średnia długość ludzkiego życia wydłużyła się. Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości wyniesie ona średnio 98 lat dla kobiet i 95 dla mężczyzn. Problemem staje się więc, jak się dobrze zestarzeć.

Dlatego właśnie postanowiliśmy napisać niniejszy podręcznik w dwoje, łącząc naszą wiedzę z zakresu medycyny i psychologii po to, aby zagwarantować długie, pełne i pogodne życie. W przeciwnym razie, na co zdałoby się nam długie życie, jeżeli mielibyśmy być nieszczęśliwi, lub chorzy?

Niektóre z zaprezentowanych zasad mogą, na pierwszy rzut oka, wydać się trudne do zastosowania ponieważ są dalekie od naszego sposobu myślenia i od naszego stylu życia. Jednak, przy odrobinie cierpliwości i praktyki z całą pewnością będą mogły stać się częścią naszego sposobu bycia i będą mogły zagwarantować nam wewnętrzną pogodę ducha niezbędną do autentycznego, zdrowego i pełnego pozytywnych chwil.

Każde z naszych zachowań jest wynikiem odebranych nauk, możemy się więc zmieniać, stawiając przed sobą kolejne cele do osiągnięcia, cele, które prowadzą do upragnionego celu.

Siedem zasad prowadzących do osiągnięcia wewnętrznej pogody ducha wychodzi od, zilustrowanego za pomocą kwadratu, właściwego sposobu odżywiania się, oraz od schematu dobrego samopoczucia. Są to cele, do których powinniśmy dążyć, aby móc żyć bez napięcia, stresu, lęku i bez strachu przed oceną ze strony innych osób, aby móc zaakceptować wydarzenia życia, starając się w każdej sytuacji dojrzeć jakieś pozytywne doświadczenie i zrozumieć zawartą w nim naukę, która będzie mogła posłużyć nam do ulepszenia samego siebie.

Proces rozwoju i ulepszania trwa całe życie, a niniejsza książka może być dobrym sposobem na dokonanie swego rodzaju przełomu.

Niedawno przeprowadzone badania prawej półkuli naszego mózgu wykazały, że pozytywna, pełna ufności postawa charakteryzująca się wdzięcznością za to, co się posiada może pomóc w realizacji obieranych przez nas celów i może dostarczyć nam więcej satysfakcji, a ponadto przedłużyć nasze życie. Nie da się cofnąć wskazówek zegara, ale można go nakręcić.

Zachęcamy więc wszystkich do kilkukrotnego przeczytania niniejszego podręcznika, a następnie do rozpoczęcia wykonywania ćwiczeń, przyswajając sobie nowy sposób jedzenia, myślenia i nowy styl życia.

Pamiętajmy również o tym, że to nie sytuacje życiowe decydują czy czujemy się szczęśliwymi, bądź nieszczęśliwymi, ale sposób, w jaki je interpretujemy.
Jodice Luigi
Ukończył studia w zakresie medycyny, wyspecjalizował się w tematyce medycyny sądowej na rzymskim uniwersytecie La Sapienza; zrobił kurs specjalizacyjny w zakresie seksuologii klinicznej. Zajmuje się tematyką żywienia, nietolerancji żywieniowych i medycznymi aspektami opóźniania procesu starzenia się. Jest autorem kilku książek, które napisał we współpracy z żoną Marią Cristiną Strocchi, publikował również artykuły o żywieniu i o dobrym samopoczuciu. Bierze udział w programach telewizyjnych. Organizuje seminaria z zakresu tematyki żywienia, dobrego samopoczucia i seksuologii.

Strocchi Maria Cristina
Psycholog i psychoterapeuta, zrobiła kurs specjalizacyjny w zakresie seksuologii klinicznej, mieszka i pracuje w Vicenzy. Jest wykładowcą w Instytucie A.T. Becka w Rzymie (podyplomowa szkoła specjalizacji), wykładowcą i zwierzchnikiem A.I.A.M.C. (Associazione Italiana per l’Analisi e la Modificazione del Comportamento), naucza w szkole średniej. Od lat prowadzi seminaria o tematyce obejmującej żywienie, seksualność, relacje partnerskie, autoafirmację, techniki komunikacji, dobre samopoczucie, relacje między dziećmi a rodzicami. Bierze udział w programach telewizyjnych poruszających tematykę bycia parą. Opublikowała artykuły i eseje o tematyce psychologicznej, w tym również "Sztuka autoafirmacji. Kto cię pokocha, jeśli sam siebie nie pokochasz?" (Bratni Zew, Kraków, 2003). Jest rzeczoznawcą sądu cywilnego i eklezjastycznego działającego w regionie Wenecji Euganejskiej, Trydentu-Górnej Adygi, Friuli-Wenecji Julijskiej. Więcej informacji na stronie HYPERLINK "http://WWW.strocchimc.com" WWW.strocchimc.com, lub HYPERLINK "http://WWW.associazioneilsole.org" WWW.associazioneilsole.org


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zachowanie zdrowie praca nad sobą szczęście cel psychika młodość fizyczność
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W