Nowe uzależnienia (wstęp)

Fragmenty książki, której autor wymienia m.in. uzależnienie od korzystania z komputera, telefonu komórkowego, natręctwo zakupów, pracoholizm i uzależnienie od seksu

Nowe uzależnienia (wstęp)

Cesare Guerreschi

Nowe uzależnienia

ISBN: 978-83-7580-165-1
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2010

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Wstęp
New addictions. Pojęcie uzależnienia
Współuzależnienie
Nowe formy uzależnienia
Internet: pomiędzy normalnością a patologią
Cechy problematycznego korzystania z Internetu
Internet i depresja
Skutki w relacjach rodzinnych
Nadużywanie Internetu w miejscu pracy

Książkę tę dedykuję mojemu przyjacielowi
Francowi Libardiemu, będącemu wzorem
głębokiej duchowości i profesjonalizmu,
który zawsze mi towarzyszył razem z żoną
Cristiną i dziećmi Deborah i Markiem na długiej
i nie zawsze prostej drodze mojego życia.
Dziękuję

Cesare

Wprowadzenie

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem nową książkę Cesarego Guerreschiego New Addictions — owoc działań i wysiłków podejmowanych przez Autora w ostatnich latach.

W czasach kiedy ryzyko pojawienia się uzależnień behawioralnych jest coraz większe, książka w sposób jasny i przystępny niezwykle wyraziście ukazuje zjawiska niepokojące i naznaczone cierpieniem. Zawarte w niej spostrzeżenia i konkluzje potwierdzają raz jeszcze, jak wielką rolę w zapobieganiu i leczeniu uzależnień odgrywa odpowiednia informacja.

Ta pionierska publikacja popularyzuje osiągnięcia Autora i jego współpracowników oraz Assessorato Roma Sicura i Zarządu Miasta Rzymu, omawia ich prace sprawiające im wiele satysfakcji i zwieńczone znacznymi sukcesami nie tylko w naszej prowincji, ale też w całym kraju.

Wiele radości czerpię z tego, że dochód z książki zostanie przeznaczony na działalność tak zasłużonego stowarzyszenia jak Movimondo, które od dawna wspiera najbardziej potrzebujących w Afryce.

Dziękuję Cesaremu Guerreschiemu za wszystko, co robi, i życzę mu sukcesów w dalszej pracy.

Walter Veltroni
burmistrz Rzymu
Rzym, 15 września 2004

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama