Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Karl Benien

JAK PROWADZIĆ TRUDNE ROZMOWY

ISBN: 83-7318-410-4

Copyright © Wydawnictwo WAM 2005
Uzupełniające opracowanie rozmowy

Jeżeli po ważnej i trudnej rozmowie zostaje nam pewien niesmak, jesteśmy niezadowoleni z jej przebiegu lub z jej wyniku, ponowne spojrzenie na rozmowę może się okazać warte uwagi.

Kiedy przed oczyma wyobraźni przesuwają się poszczególne fazy rozmowy, kwadrat wypowiedzi może się okazać przydatny dla pogłębienia refleksji:

Zawartość rzeczowa

— Czy potrafiłem jasno przekazać swoje stanowisko i punkt widzenia?

— Czy zrozumiałem stanowisko i sposób rozumowania mojego rozmówcy?

— Czy zmienił się mój punkt widzenia? Jeśli tak, co teraz myślę? Jeśli nie, dlaczego? Czy mój rozmówca zupełnie mija się z prawdą?

Ujawnienie siebie i emocje

— Jaki posmak emocjonalny zostawiła we mnie ta rozmowa?

— Jakie uczucia towarzyszą osiągniętemu rozwiązaniu?

— Czy jestem zadowolony ze sposobu, w jaki się zaprezentowałem? Jeśli nie, dlaczego? Czego jeszcze potrzebuję?

Relacja wzajemna

— Jaka relacja nawiązała się między nami w rozmowie? Jaki ja mam w tym udział, a jaki mój partner?

— Czy musieliśmy toczyć boje o określenie wzajemnego stosunku?

— Z jakich propozycji stosunku świadomie zrezygnowałem lub nie i dlaczego?

— Z jakich propozycji stosunku świadomie nie skorzystał mój rozmówca lub skorzystał i dlaczego?

— Czy jestem zadowolony z aktualnego stanu stosunków między nami, czy chcę zmienić w nich jeszcze coś?

Apele, życzenia i cele

— Czy potrafiłem jasno wyrazić swoje apele? (Jeśli nie, dlaczego?)

— Czy potrafiłem sformułować swoje cele i czy zrozumiał je mój rozmówca?

— Jak potraktowałem jego apele (świadome i nieświadome)?

— Czy stały się dla mnie jasne jego życzenia i cele?

— Czy jestem zadowolony z osiągniętego wyniku?

— Czy popieram to, co zostało postanowione?

— Czy trzeba wyjaśnić jeszcze coś dodatkowo?

Nawet jeśli przedstawione aspekty przygotowania i opracowania uzupełniającego są z zasady zawsze godne uwagi, to nie trzeba ich analizować szczegółowo przy każdej rozmowie. Często wystarczy uświadomić sobie kwadrat wypowiedzi i z tą świadomością popatrzeć na czekającą nas rozmowę. Wtedy najczęściej szybko staje się jasne, które z wymienionych wyżej aspektów okażą się ważne.

Kolejne rozdziały poświęcone są poszczególnym fazom rozmowy wyjaśniającej konflikt, rozmowy krytycznej, rozmowy z pracownikiem i rozmowy z zespołem. Ponieważ konflikty i doradztwo są procesami skomplikowanymi, zajmę się dokładniej obydwoma tymi obszarami tematycznymi.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: psychologia praca konflikt cel spór psychoterapia rozmowa relacja zawód szef komunikacja zespół przełożony podwładny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W