Opoka - Portal katolicki
opoka.news
PekaoUwe Böschemeyer

CO JEST WAŻNE?

Wartości w twoim życiu

ISBN: 978-83-7505-696-9

wyd.: WAM 2011

Wybrane fragmenty
Przedmowa
Wprowadzenie do ukierunkowanego na wartości kształcenia osobowości
Podstawowy problem naszych czasów
Co to jest duch?
Co to są wartości?
Co to jest frustracja egzystencjalna i jak się ona przejawia?
Frustracja egzystencjalna, cierpienie i choroba
Nowe podejście Viktora E. Frankla
Ukierunkowane na wartości kształcenie osobowości
„Wymiar głębi” i jego znaczenie
Wartości, które zna nieświadomość

Ukierunkowane na wartości kształcenie osobowości

Pracuję nad taką koncepcją od około dziesięciu lat. Od niedawna jest ona gotowa. Nazywam ją „ukierunkowanym na wartości kształceniem osobowości” i widzę w niej samoistną, trzecią drogę — obok nastawionych na choroby i konflikty psychoterapii i poradnictwa. Jest ona pomyślana jako duchowo-emocjonalne towarzyszenie osobom zdrowym na drodze do siebie i innego życia, a przez to do sensu. Tego, kto takiego towarzyszenia się podejmuje, nazywam „nauczycielem osobowości”. Koncepcję ukierunkowanego na wartości kształcenia osobowości można streścić w ośmiu tezach:

1. Człowieczeństwo jest wyzwaniem do stawania się człowiekiem, który to proces kończy się dopiero z chwilą śmierci. Dlatego ukierunkowane na wartości kształcenie osobowości jest czymś więcej niż osobistą pracą nad usunięciem niedoborów rozwojowych, a także czymś więcej niż pomocą w przyswajaniu sobie tradycyjnych wartości. Zmierza ono przede wszystkim do tego, by swoiście ludzkie uczucia dotyczące wartości, które mają swoją podstawę w „wymiarze głębi” (Tillich), to znaczy w nieświadomym duchu, pomóc w możliwie indywidualny i wszechstronny sposób urzeczywistnić. W takiej mierze zaś, w jakiej człowiek tej podstawy doświadcza, sięga on spojrzeniem poza siebie — nie tylko ku innym, lecz także ku światu w wielości jego form zjawiskowych, i czuje się za niego współodpowiedzialny.

2. „Człowiek »jest« osobą, a »staje się« osobowością”13. „Osoba” jest duchem, duch zaś jest w człowieku tym, co zawsze może być również inne, może się inaczej nastawiać i inaczej zachowywać, co nie jest ustalone, lecz wolne i otwarte na świat. „Osobowość” nie oznacza współdziałania określonych wrodzonych cech ani też jakiegoś człowieka wybitnego, lecz to, co ta osoba w ramach posiadanych możliwości z siebie uczyniła, co swoim życiem ukształtowała.

3. Podstawą ukierunkowanego na wartości kształcenia osobowości jest obraz człowieka, jaki daje logoterapia (podkreślenie znaczenia ducha, wolności, odpowiedzialności, miłości, wartości, sensu), poszerzony o to, co zostało uzyskane w wyobrażeniach ukierunkowanych na wartości14.

4. Najważniejszymi metodami ukierunkowanego na wartości kształcenia osobowości są:

5. Swoje konkretne zadania widzi ukierunkowane na wartości kształcenie osobowości

6. Celem ukierunkowanego na wartości kształcenia osobowości jest pomoc w doświadczaniu całości, której nie można nigdy osiągnąć, stale jednak można do tego dążyć. „Cały” stałby się człowiek, który doszedłby do samego siebie. Doszedłby zaś do siebie samego wtedy, gdyby z gruntu zaakceptował życie w jego ambiwalencji i pomimo niej.

7. Ogólną grupę adresatów stanowią osoby zdrowe, które wiedzą, że pielęgnacji wymaga nie tylko ciało, lecz także dusza, że źródłem życia duszy jest nie tylko odprężenie, ale także i przede wszystkim żywy duch. Stale zmieniające się sytuacje w życiu i naturalne kryzysy życiowe, jak na przykład okres dojrzewania, połowa życia, starość, wymagają coraz to nowego nastawiania i przestawiania się. Swoistą grupę adresatów stanowią osoby egzystencjalnie sfrustrowane, ale jeszcze nie chore, które już nie doświadczają sensu życia albo doświadczają go tylko niedostatecznie.

8. Ukierunkowane na wartości kształcenie osobowości odbywa się w formie

13 Viktor E. Frankl, Der leidende Mensch, Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse, Bern 1984, s. 204.

14 Zob. poniższy ekskurs.

15 Zob. ustęp: Rozmowa „treściwa”.

16 Zob. rozdział: Kim jest człowiek?, aspekt 3.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wartości sens choroba dusza cierpienie lęk duch osobowość kryzysy kształtowanie osobowości zjawiska patologiczne frustracja egzystencjalna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W