Święta Hildegarda na kryzys

Ktoś powiedział, że skoro nie można wyjść na zewnątrz, to warto wejść do wewnątrz. Zauważalny też jest wzrost zainteresowania życiorysami Świętych, które mimo odległych czasów inspirują, a nawet dają konkretne wskazówki na dzisiejsze wyzwania. Takim przykładem jest św. Hildegarda!

Trudno nie odnieść się do bieżących wydarzeń, ograniczeń wynikających z kwarantanny, diametralnej zmiany stylu życia. Zbieżność wydarzeń z Wielkim Postem sprawia jednak, że zaczynamy dbać o swoją duszę bardziej niż dotąd. Ktoś powiedział, że skoro nie można wyjść na zewnątrz, to warto wejść do wewnątrz. Zauważalny też jest wzrost zainteresowania życiorysami Świętych, które mimo odległych czasów inspirują, a nawet dają konkretne wskazówki na dzisiejsze wyzwania. Takim przykładem jest Święta Hildegarda, której rady pozwolą zadbać nie tylko o duszę, ale także i o ciało!

Na obraz i podobieństwo

„Zasady i zalecenia proponowane przez Świętą Hildegardę budzą dzisiaj ogromne zainteresowanie, ponieważ mimo faktu, iż mniszka żyła w XI wieku, bardzo precyzyjnie odpowiada na największe aktualnie wyzwania. Dlatego coraz więcej osób pragnie czerpać z jej mądrości i konkretnych wskazówek, których źródłem w dużej mierze jest natura“ - podkreśla Jolanta Zajdel, prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Św. Hildegardy.

Koncepcja stworzenia człowieka w rozumieniu Świętej Hildegardy jest zbieżna z Biblią. Człowiek jest zwieńczeniem wspaniałego dzieła, jakie stworzył Bóg, a umiejscowienie na ziemi człowieka było przysłowiową „kropką nad i“. Istota ludzka została stworzona na obraz i podobieństwo samego Stwórcy, a przez to powstała wyjątkowa relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Jak wiadomo, grzech pierworodny tę relację zakłócił, ale zaburzył też harmonię pojętą szeroko, również między ciałem a duszą. Wizje Świętej Hildegardy zgadzają się z biblijnym obrazem świata, który z założenia jest pozytywny, przyjazny, a naturalne siły służą ludziom swoimi zasobami. Średniowieczna mniszka była bardzo blisko Boga, jej wizje bowiem nie są obarczone aktualnym postrzeganiem religii, wyłącznie w kategoriach celebrowania rytuałów i wypełniania przykazań. Święta natomiast traktowała byt ludzki kompleksowo, mając również świadomość istoty stylu życia, jako czynnika wpływającego na dobrobyt duchowy.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Uzyskanie harmonii życiowej nie należy do łatwych zadań, ale Święta Hildegarda nie miała wątpliwości, że uporządkowanie relacji z przyrodą, z własnym ciałem, jak i Bogiem, pozwoli uzyskać balans. Ku temu miały służyć opracowane przez mniszkę zasady, których wdrożenie gwarantowało odnalezienie wewnętrznej i zewnętrznej harmonii oraz zacieśnienie relacji z Bogiem. Spośród sześciu zasad Świętej Hildegardy, warto zatrzymać się przy zaleceniu czerpania energii z czterech żywiołów. Ogień, woda, ziemia i powietrze, a co za tym idzie naturalne środki wspomagające zdrowie, to klucz do równowagi fizycznej. Czerpanie z dobroci natury, uczenie się z procesów zachodzących w środowisku było według Świętej cenną wskazówką dla ludzi. Z tej zasady wywodzi się druga, która mówi o odpowiedniej diecie, bogatej w wysokiej jakości składniki. Święta Hildegarda znała całą gamę konkretnych ziół i roślin, których cenne właściwości nie tylko wspomagały funkcje organizmu, ale potrafiły zwalczyć ówczesne poważne schorzenia, jak również im zapobiegać. Dla równowagi fizycznej mniszka z Bingen zalecała również przeznaczenie odpowiedniego czasu na sen i czuwanie, bez których sprawne funkcjonowanie organizmu jest zwyczajnie niemożliwe. Równowagę należy zachować między ruchem a spokojem, co w rozumieniu Świętej HIldegardy było równie ważne w odzyskiwaniu i zachowaniu balansu pomiędzy ciałem i duchem. Święta wskazywała regularne oczyszczanie organizmu ze złogów i toksyn, dzięki którym organizm może budować odporność i przyswajać z dobrego pożywienia cenne składniki, w ten sposób odzyskując naturalną witalność i siły. W ramach dbania o ducha, Święta wskazywała na konieczność dogłębnego poznania samego siebie, własnych cnót i wad ( nad którymi należy pracować, aby stały się zaletami). To wszystko dla wzmocnienia zdrowia duchowego.

Jak to przełożyć na dzisiejsze czasy?

Święta Hildegarda ma szereg wskazówek, konkretnych rad, które pozwalają odzyskać równowagę duchową i fizyczną. W tych trudnych czasach światowej pandemii warto czerpać z mądrości Świętej Hildegardy, która zaleca korzystanie z sakramentów Kościoła, jak również wskazuje zioła, przyprawy i rośliny, które pomagają w podnoszeniu odporności, w odzyskaniu dobrego samopoczucia, minimalizują cielesne dolegliwości i pozwalają szybciej powrócić do stanu fizycznej równowagi. Zalecany czas pozostania w domach sprzyja zgłębieniu życia Świętej i wprowadzenia do swojej codzienności i rodzinnej rutyny jej wskazówek. Gotowanie według zaleceń mniszki, przyprawianie potraw wyjątkowymi mieszankami znanymi w średniowieczu, ziołowe napary, dodatki do jedzenia, to prawdziwa uczta dla ciała. A co dla zmysłów? Poza modlitwą ( z modlitewnikiem Świętej Hildegardy) warto zgłębić lektury, w których dzisiejszym językiem opisano życie mniszki, jej zalecenia, medycynę, wskazówki. Ten trudny czas warto wykorzystać na odnalezienie życiowej harmonii.

Artykuł przygotowany przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół św. Hildegardy.
Strona Towarzystwa: hildegarda.edu.pl

opr. ac/ac

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama