Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Meszuge

KROK ZA KROKIEM

Z alkoholizmem można wygrać

ISBN: 978-83-7767-957-9
wyd.: Wydawnictwo WAM 2014

Wybrane fragmenty
Wstęp
Jestem alkoholikiem
Zamiast
Przebudzenie duchowe alkoholika
Alkoholik – trzeźwy czy zdrowy?
Czy możliwe jest całkowite wyleczenie?


Trudno doprawdy w to uwierzyć, ale w istocie alkoholicy mogą stać się na nowo ludźmi szczęśliwymi, poważanymi i użytecznymi społecznie. Czyż można się wydobyć z tak wielkiej nędzy, beznadziejności, zmienić tak złą opinię o sobie? Odpowiadamy: skoro stało się to z nami, może udać się i tobie.
„Anonimowi Alkoholicy”

Wstęp

Zbliżają się szczególnie ważne wydarzenia: obchody czterdziestolecia Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce, będące jednocześnie Zlotem Radości – Świętem „Zdroju” także dla przyjaciół z Grup Rodzinnych Al-Anon (w tym Alateen) i Grup DDA oraz 23. Światowy Mityng Służb AA, który po raz pierwszy w historii odbędzie się w Polsce. Z tych okazji w 2014 roku przyjadą do Warszawy (zapewne nie tylko) alkoholicy z całego kraju, a nawet świata, od Ameryki Południowej przez Tobago po Grenlandię. Oznacza to, że Anonimowi Alkoholicy, zachowując osobistą anonimowość, będą w Polsce coraz wyraźniej widzialni, coraz lepiej słyszalni, a to – dla tych, którzy wciąż jeszcze cierpią z powodu alkoholizmu – stanowi szansę na usłyszenie i zrozumienie, że istnieje rozwiązanie, że jest nadzieja.

Chciałbym i ja dołożyć do tego przedsięwzięcia trochę własnej pracy, zaangażowania oraz wysiłku, i stąd właśnie pomysł na kolejną publikację.

My, Anonimowi Alkoholicy, znamy tysiące mężczyzn i kobiet, którzy byli w stanie równie beznadziejnym jak Bill i Bob. Wielu z nich powróciło do zdrowia, dzięki temu, że rozwiązali problem alkoholizmu1.

Ano, właśnie… dobra wiadomość jest taka, że jest rozwiązanie, jest sposób, jest nadzieja. A zła? Zmiana jakości życia alkoholika, dokonująca się na drodze duchowego przeżycia, doświadczenia, przebudzenia, wymaga działania, determinacji, wiary i odwagi.

Teksty zawarte w książce zebrałem i ułożyłem w taki sposób, by czytelnikowi ułatwić znalezienie odpowiedzi na kilka pytań; pytań – być może – nawet jeszcze nie zadanych, wątpliwości nieuświadomionych, obaw niesprecyzowanych, np.: Czym jest alkoholizm? Czy wystarczy przestać pić? Jak rozumiem anonimowość? Jaka jest różnica pomiędzy programem duchowym a religijnym? Kim we Wspólnocie AA jest sponsor i czy każdy alkoholik sponsora potrzebuje? Jak rozumiem poszczególne Kroki Programu Dwunastu Kroków? W jaki sposób w moim życiu spełniły się obietnice? Będzie też mowa o Bogu, o Tradycjach Wspólnoty AA i jej historii, o modzie, o przebudzeniu duchowym, o utopii, o strachu i o miłości… Teksty te mają formę esejów, co oznacza, że ja – nie reprezentując Wspólnoty Anonimowych Alkoholików ani jakiejkolwiek organizacji czy instytucji – prezentuję w nich jedynie swoje własne, osobiste doświadczenia i przeżycia, prywatne przekonania i poglądy.

1 Cytat pochodzi z drugiego polskiego wydania książki „Anonimowi Alkoholicy” (podtytuł: „Historia o tym, jak tysiące mężczyzn i kobiet zostało uzdrowionych z alkoholizmu”), strona 14, wydanej w 2005 roku przez Fundację Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce – we wszystkich przypadkach powołuję się na to właśnie wydanie. Pierwsze wydanie „Alcoholics Anonymous: The Story of How Many Thousands of Men and Women Have Recovered from Alcoholism” ukazało się w USA w 1939 roku. W środowisku Anonimowych Alkoholików książka ta nazywana jest potocznie „Wielką Księgą” (ang. The Big Book, polski skrót: „WK”), co należy rozumieć jak najbardziej dosłownie, gdyż wynika z jej pokaźnych wymiarów i znacznej wagi. Wydanie polskie, pozbawione ok. czterdziestu historii osobistych, nie jest aż tak duże. Bill i Bob – William Griffith Wilson (makler giełdowy) oraz Robert Holbrook Smith (lekarz) – alkoholicy, współzałożyciele Wspólnoty AA.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: choroba alkoholizm alkohol uzależnienie nałóg anonimowi alkoholicy alkoholicy 12 kroków AA
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W