Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
MATERIAŁY  PRAKTYCZNE

Mirosława  Kajzer

CO  ROBIĆ  Z  LĘKIEM  WYZNAWANIA  GRZECHÓW  CIĘŻKICH  PODCZAS  SPOWIEDZI?

dla  gimnazjum

Cel  ogólny: przygotowanie uczniów do radzenia sobie z własnymi lękami podczas przystępowania do sakramentu pojednania.

Cele  szczegółowe: po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:

Środki  dydaktyczne: arkusze szarego papieru, pisaki, odbitki artykułu Agnieszki Skowrońskiej: Gdy boli nas gardło albo dusza

Metody: wypowiedź indywidualna, metoda piramidy, syntetyka, dyskusja w grupie, pisanie dialogu.

PRZEBIEG  KATECHEZY

Faza lekcji Czynności nauczyciela Czynności ucznia Metody pracy
Wprowadzenie
w temat lekcji.
Postawienie tezy:
 
Podczas spowiedzi można wyznawać tylko te grzechy, do których przyznanie się nie sprawia problemów.
 
Zapoznanie uczniów z celem katechezy:
 
Dziś spróbujemy zastanowić się nad skutkami zatajania podczas spowiedzi grzechów ciężkich i jak można przeciwdziałać takim sytuacjom.
Wstępne ustosunkowanie się do przedstawionego stwierdzenia. Wypowiedzi indywidualne uczniów na forum klasy.
Realizowanie wyznaczonych celów. * Wyjaśnienie uczniom poszczególnych zadań.
* Zorganizowanie działań.
* Dostarczanie materiałów pomocniczych.
* Wykazanie związku między poszczególnymi zadaniami.
* Nadzorowanie jakości wykonywanej pracy.
* Udzielanie pomocy na prośbę uczniów.
* Podczas prezentacji wykonywanej pracy zachęta do dzielenia się wynikami.
* Wzajemne uważne słuchanie.
 
Przy wykonywaniu przez uczniów drugiego zadania warto dostarczyć im, jako materiał pomocniczy, artykuł Agnieszki Skowrońskiej "Gdy boli nas gardło albo dusza". Należy zwrócić uwagę, aby został on potraktowany jako źródło inspiracji, a nie jako ograniczenie własnych pomysłów.
1a) Tworzenie wyjaśnienia powiedzenia "stanąć ością w gardle" do słownika przysłów i powiedzeń.
 
1b) Prezentacja.
 
2a) Ustalenie skutków zatajania podczas spowiedzi grzechów ciężkich i znalezienie sposobów przeciwdziałania takim sytuacjom.
 
2b) Ustalenie, które z wypisanych zagrożeń zatajania grzechu ciężkiego stanowi największe niebezpieczeństwo dla życia człowieka.
 
2c) Prezentacja.
* Zadanie to wykonywane jest metodą piramidy: najpierw uczniowie piszą wyjaśnienie indywidualnie, następnie pracują w parach, na koniec w czwórkach.
 
* Odczytanie na forum klasy powstałych definicji. Praca w grupach metodą synektyki: [ 1 ] uczniowie dzielą arkusz szarego papieru na dwie części. Pierwszej rubryce nadają tytuł: stanięcie ości w gardle. W tej kolumnie wypisują najpierw skutki takiego zdarzenia (punkt pierwszy), a później sposoby zapobiegania nieszczęściu (punkt drugi). Ważne, aby pomysły były zapisywane jeden pod drugim. Następnie uczniowie nadają tytuł drugiej rubryce: utknięcie w gardle grzechu ciężkiego podczas spowiedzi.
W tej kolumnie uczniowie również wypisuję w dwóch punktach skutki i sposoby przeciwdziałania, szukając analogii z treściami i rozwiązaniami zapisanymi w rubryce pierwszej.
 
* Uczniowie w zespole podejmują dyskusję nad tym zagadnieniem i podkreślają na swoim plakacie treści, które uznali za największe zagrożenie. Wywieszenie plakatów i zrelacjonowanie wyników pracy przez przedstawicieli poszczególnych grup.
Refleksja, podsumowanie i sprawdzenie zrozumienia problemu. Nawiązanie do tezy postawionej na początku katechezy i wyjaśnienie ćwiczenia podsumowującego. Powtórne ustosunkowanie się do tej tezy. Praca indywidualna - napisanie dialogu pomiędzy przyjaciółmi, podczas którego jeden zwierza się drugiemu, że ma na swoim sumieniu grzech ciężki i nie wie, czy wystarczy mu odwagi, aby wyznać go podczas spowiedzi. [ 2 ]


 1  Bardziej szczegółowy opis tej metody wraz z relacjami wykorzystania jej na katechezie można znaleźć w miesięczniku "Katecheta" nr 9/1998, s. 37-38 i 46-48.

 2  Gdyby zabrakło czasu do zrealizowania tego zadania w klasie, należy zlecić wykonanie go jako pracy domowej.


opr. ab/ab

Data publikacji: 2001-06-15Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: katecheza lęk sakrament pojednania grzech ciężki materiały praktyczne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W