Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Teresa  Janik

EUCHARYSTIA  W  ŻYCIU  RODZINY

kl. V - VI

Cel  dydaktyczny:  ukazanie znaczenia Eucharystii w życiu rodziny:

 1. w oparciu o Słowo Boże i nauki Kościoła;
 2. w odpowiedzi na potrzeby człowieka w rodzinie.

Cel  wychowawczy:  kształtowanie postawy czynnego, świadomego i autentycznego uczestniczenia rodziny we Mszy św. dla umocnienia i uświęcenia życia w rodzinie.

Metody:  wspólny dialog, praca z tekstem, praca w grupach, przedstawienie wniosków z poszczególnych etapów pracy na tablicy lub wykorzystanie dużych arkuszy papieru dla podsumowań.

1.  MODLITWA

Bóg jest najlepszym Ojcem. Ojciec to ktoś, kto w moim życiu daje mi poczucie bezpieczeństwa, oparcia... Ojcze Nasz...

2.  WPROWADZENIE

Każdy z wychowanków próbuje napisać wartość, którą, jego zdaniem, wszyscy członkowie jego rodziny uznaliby za najważniejszą. Czas: 3 minuty.

Zbieramy karteczki. Losujemy i odczytujemy kilka z nich oraz zapisujemy na tablicy w pierwszym rzędzie. Pozostałą część tablicy dzielimy na trzy części pozostawiając miejsce na temat. Wnioskujemy, że w realizacji tych wartości w codziennym życiu, pragnie umocnić nas Jezus. On pragnie dla nas dobra, sprawiedliwości, miłości, akceptacji.

Pytanie: Jak zaprosić Jezusa do współpracy w codziennych sprawach, nieraz bardzo trudnych?

Odpowiedź: Codzienna modlitwa, Słowo Boże, Kościół, Eucharystia... Każdy z wychowanków pisze na karteczce jedno zdanie: Czym jest Eucharystia w życiu jego rodziny? Czas: 3 minuty.

Zbieramy odpowiedzi, losujemy kilka kartek lub zapisujemy najczęściej powtarzane zdania w drugim rzędzie na tablicy.

3.  WEZWANIE

Czym Eucharystia powinna być w rodzinie? Proklamacja Słowa Bożego i nauki Kościoła według tekstów analizowanych w czterech grupach. (Odpowiedzi grupy umieszczają na plakatach lub na kartkach).

Grupa 1:

"Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej..., bo mąż jest głową żony jak i Chrystus głową Kościoła; On - zbawca ciała. Lecz jak Kościół oddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić oczyściwszy obmyciem wodą, stawić przed sobą, jako chwalebny nie mający skazy i nieskalany. Przecież nikt nigdy nie odniósł się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami jego ciała" (Ef 5,21-32).

Pytania:

 1. Kim jest Chrystus dla rodziny?
 2. Czego Chrystus uczy w rodzinie?
 3. Jak w rodzinie żyć z Chrystusem?

Grupa 2:

"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty i dzieła apostolstwa wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają" (KKK).

"Eucharystia nie tylko najdoskonalej jednoczy, ale i uświęca, gdyż będąc sakramentem ofiary Chrystusa, jest sakramentem miłości i zjednoczenia w ciele zbawczej śmierci"
(Słownik Teologii Biblijnej).

"Liturgia Mszy Świętej jest działaniem całego Kościoła, jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, z którego wypływa cała jego moc" (Sobór Watykański II).

Pytania:

 1. Jak Chrystus jest obecny w rodzinie?
 2. Co czyni Chrystus obecny w rodzinie?
 3. Na co zwraca uwagę nauka Kościoła?

Grupa 3:

"Rodzina jest nie tylko pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa, ale przede wszystkim sanktuarium domowym Kościoła, kuźnią cnoty, szkołą mądrości i cierpliwości, pierwszym sanktuarium, gdzie człowiek uczy się kochać Boga, poznawać Chrystusa" (Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II).

"Pełne i aktywne uczestnictwo w Eucharystii jest najlepszym darem Boga dla człowieka, jest darem wielkiej miłości, w której Bóg odpowiada na nasze najgłębsze pragnienia" (Jan Paweł II z V pielgrzymki w Polsce 1997 w roku).

Pytania:

 1. Jaka jest rola rodziny w Kościele?
 2. Kto pomaga rodzinie w dobrym życiu?
 3. Jak jednoczyć się z Chrystusem w rodzinie?

Grupa 4:

"Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi nie będzie łaknął" (J 6,35).

"Kto spożywa Moje ciało i pije Moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym... Kto spożywa Moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a Ja w nim" (J 6,54-56).

Pytania:

 1. Kim dla rodziny jest Jezus?
 2. Jak Jezus jest obecny w rodzinie?
 3. Co czyni Jezus obecny w rodzinie?

4.  WYPRACOWANIE  PRAWDY  (pogłębienie)

Przedstawiciel każdej grupy czyta tekst dla wszystkich i podaje odpowiedzi. Notujemy je w trzecim rzędzie na tablicy lub wieszamy plakaty, aby były widoczne dla wszystkich. Zadajemy pytania dla wszystkich:

 1. Jak Jezus jest najpełniej obecny w każdej rodzinie?
 2. Co czyni Jezus w każdej rodzinie?
 3. Kto mówi o tym, co czyni Jezus w rodzinie?
 4. Czym Eucharystia powinna być dla rodziny w świetle nauki Jezusa (Słowa Bożego) i nauki Kościoła?

Po uzyskaniu odpowiedzi, łącząc klamrą wszystkie teksty notujemy temat lekcji:

Eucharystia źródłem i szczytem życia rodziny.

5.  SYNTEZA  (odpowiedź, wykorzystanie prawdy)

W krótkim rachunku sumienia zastanówmy się:

"Panie, dawaj nam zawsze tego chleba" (J 6,34) - powiedzieli Apostołowie do Jezusa. My także pragniemy jednoczyć się z Jezusem w Eucharystii dla umocnienia dobrego życia w rodzinie i uświęcania jej na życie wieczne.

6.  MODLITWA  KOŃCOWA

Dziękujemy Ci, Jezu, za ten największy dar obecności Twojej w naszym życiu, dawanie siebie i ofiarowanie w Eucharystii. Pragniemy jak najgodniej i jak najczęściej łączyć się z Tobą obecnym w postaci chleba, byśmy mogli żyć najpiękniej i wielbić Cię na wieki. Amen.

Śpiewamy:

"Daj mi tego chleba, Panie,
co przemienia w raj me serce.
Napój mnie krwią przenajświętszą,
abym już nie pragnął więcej."

opr. ab/ab

Data publikacji: 2000-10-30Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ofiara niedziela Eucharystia sakrament rodzina
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W