Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Jolanta  Kurosz

NIEDZIELA  MISYJNA

dla  dzieci  młodszych

1.  Cele:

a)  Uczeń powinien wiedzieć (znać):

b)  Uczeń powinien uzasadnić:

c)  Spotkanie ma pomóc w wychowaniu dzieci do apostolstwa.

2.  Środki dydaktyczne:

3.  Niezbędne wiadomości:

4.  Metoda nauczania:

I.  PRZYGOTOWANIE  SPOTKANIA

 1. Przed wejściem do sali wybrani uczniowie otrzymują koperty z napisem: Bądź cierpliwy - nie zaglądaj! - jeden uczeń otrzymuje mapę świata.
 2. W kopertach znajdują się:

II.  PRZEBIEG  SPOTKANIA

 1. Modlitwa do Ducha Świętego
 2. Wprowadzenie:
 • Czym dla chrześcijanina jest niedziela?
 • Dlaczego trzecia niedziela października jest Niedzielą Misyjną. Wypowiedzi uczniów.

Jeżeli uczniowie będą mieli problemy z wyjaśnieniem, katecheta wyjaśnia: missio - posłanie, zadanie specjalne do wykonania.

 1. Rozwinięcie i pogłębienie
 • Kto posiada władzę na niebie i na ziemi?
 • Jakie polecenie otrzymali Apostołowie od Jezusa?
 • Dlaczego uczniowie mają udzielać chrztu?
 • Czego mają nauczać?
 • Kto jest z uczniami, aż do skończenia świata?

"Człowiek nie może żyć bez miłości. Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego, ale żeby prawdziwie miłować potrzebna mu jest ta pewność, że Bóg go miłuje." (Jan Paweł II)

Jezus pragnie, aby Jego miłość, Jego Nauka dotarła do każdego człowieka, który żyje na ziemi.

- dzieci, które mają kartki z poszczególnymi członami zdania o Niedzieli Misyjnej stają wg kolejności na środku sali, po czym przyklejają swoje kartki (za pomocą taśmy lakierniczej) pod tematem lekcji na tablicy.

 1. Zastosowanie:

- Misjonarze to ludzie, którzy głoszą Ewangelię na różnych kontynentach.

Katecheta może opowiedzieć (krótko) o pracy misjonarzy. Zakończyć może wypowiedzią misjonarza pracującego 16 lat na misjach: "Czy wy w Polsce się modlicie za misjonarzy?!... Czy rozumiecie, co to znaczy praca misyjna?... Ile trzeba pokonać trudu i niebezpieczeństw?..." ("Maryjna Wspólnota" nr 11/1996).

Każdy z nas jest odpowiedzialny za misje, choć nie wszyscy mogą wyjechać na tereny misyjne. WSZYSCY jednak mogą pomagać. JAK?

 • modlę się za misje - zdjęcie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Misji (siostra zakonna, która bardzo pomagała misjonarzom, chociaż nigdy nie wyjechała na misje. Ofiarowała Bogu swoje modlitwy, umartwienia w intencji misji.)
 • daję przykład dobrego życia chrześcijańskiego - zdjęcie rodziców, dzieci, Jana Pawła II,
 • składam ofiary pieniężne - zdjęcie skarbony w kościele lub osoby wpłacającej w banku pieniądze.
 1. Utrwalenie:

Katecheta pisze na tablicy:

Zapis do zeszytu (z tablicy):

W Niedzielę Misyjną Kościół przypomina wiernym o ważnym zadaniu głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom na całym świecie.

Jestem uczniem Jezusa, dlatego:

 1. Zakończymy dzisiejsze spotkanie w domu (dzieci notują w zeszycie):

Zadanie specjalne: Zaproszę moich najbliższych do wspólnej modlitwy w intencji misji.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2000-11-02Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: misje ewangelizacja missio misjonarz Niedziela Misyjna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W