Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Sławomir  Brejnak

BIBLIA  -  DRZEWO  I  BIBLIOTEKA

dla  klasy  VI

Cel katechezy:

Biblia jest jak ewangeliczne drzewo, wyrosłe z ziarna gorczycy (Mk 4,30-32), które dotyka nieba i ku niemu prowadzi. Jest to jednocześnie drzewo genealogiczne, ukazujące rodowód chrześcijańskiej rodziny.

Biblię możemy porównać również do biblioteki, posiadającej w swoich zbiorach różnorodne i cenne księgi.

Posługując się tymi dwoma obrazami, katecheza ma na celu odkrycie istoty Biblii, jej struktury i pochodzenia, a w szczególności jest próbą pracy ucznia z tą niezwykłą księgą.

    

 

1.  Biblia - drzewo imion

W Biblii możemy odnaleźć wiele różnych imion: Abraham, Salomon, Maria, Piotr... Jednak czytając Biblię od początku zauważymy, że pierwsze imię zapisane w niej nie brzmi Adam, jakby się mogło wydawać, ale Ewa (Rdz 3,20). Natomiast ostatnim wspomnianym imieniem jest Jezus (Ap 22,21).

Na stronach Biblii zapisane są imiona: "korzeni, pnia i liści". Z imienia na imię drzewo Biblii rośnie dotykając nieba. Oto niektóre imiona:

Uzupełnij i pokoloruj rysunek, wpisując w każdą część drzewa odpowiednie imiona.

2.  Biblia - biblioteka

Biblia jest wyrazem pochodzenia greckiego (biblion, biblia) i oznacza księgi (w liczbie mnogiej). Biblia zawiera 72 księgi. Z tego powodu można łatwo porównać ją z biblioteką, w której znajdują się dwa wielkie regały (Stary Testament i Nowy Testament); każdy z nich jest podzielony na trzy półki.

Stary Testament opowiada o pierwszym przymierzu, zawartym między Bogiem a ludem izraelskim. Słowo łacińskie testamentum oznacza dokument, na którym zostało spisane przymierze między dwoma partnerami.

Natomiast z Nowego Testamentu dowiadujemy się o życiu i działalności Pana Jezusa oraz Jego uczniów, o nowym przymierzu, które Bóg ofiarował ludziom.

Uzupełnij rysunek, zapisując symbole ST (pierwszy regał) i NT (drugi regał).

3.  Katalog  pierwszego  regału

Stary Testament składa się z 45 ksiąg. Na pierwszej półce zostały umieszczone Księgi Prawa, zwane również Torą lub Pięcioksięgiem (Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłaństwa, Księga Liczb i Księga Powtórzonego Prawa). Na środkowej półce możemy znaleźć księgi historyczne i księgi proroków (34 księgi). Natomiast na najniższej półce znajduje się 7 dzieł zwanych Pismami (Księga Hioba, Psalmy, Księga Przysłów, Księga Koheleta, Pieśń nad pieśniami, Księga Mądrości i Księga Syracha).

4.  Katalog  drugiego  regału

Nowy Testament zawiera mniej ksiąg niż Stary Testament: jest ich 27. Na najwyższej półce tego regału możemy znaleźć Ewangelie i Dzieje Apostolskie (5 ksiąg). Niżej umieszczone są listy Pawła, Jakuba, Piotra, Jana i Judy (21 ksiąg). Na trzeciej i ostatniej półce znajduje się tylko jedna księga: Apokalipsa św. Jana.

5. Regulamin  wypożyczania  ksiąg

Znajdź w twojej Biblii spis wszystkich ksiąg i zauważ, że obok każdego tytułu księgi umieszczony jest jej symbol. Spróbuj uzupełnić rysunek, pisząc na poszczególnych księgach odpowiadające im symbole, np.: Księga liczb - Lb, Ewangelia według św. Mateusza - Mt, Apokalipsa św. Jana - Ap.

Zachowaj tę stronę. Czytając fragment danej księgi zaznacz jej symbol kolorem - będzie to informacja o jej wypożyczeniu.

6.  Jak  powstała  Biblia?

Poszczególne księgi Starego Testamentu nie powstały od razu w takiej postaci, w jakiej czytamy je dzisiaj. Istniały one przez długi czas jako ustnie przekazywane rodowody, kroniki, pieśni i utwory religijne. Dopiero ok. II wieku p.n.e. Księgi Starego Testamentu przybrały współczesną postać.

Coś podobnego wydarzyło się kilka wieków później z Nowym Testamentem. Jezus Chrystus nauczał wyłącznie ustnie i tak czynili początkowo apostołowie. Następnie sporządzono na piśmie zbiory słów i opowiadań o Jezusie. Z nich autorzy Nowego Testamentu sporządzili dzieła, które mają prowadzić czytelnika do wiary w Jezusa Chrystusa.

Chrześcijanie postanowili połączyć Stary Testament z Nowym Testamentem, dając początek Księdze przetłumaczonej na prawie wszystkie języki świata oraz najczęściej drukowanej i to w największej liczbie egzemplarzy.

Namaluj komiks przedstawiający etapy powstawania Biblii: tradycja ustna, pierwsze zbiory pisemne, podział i skompletowanie ksiąg.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2000-11-07Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Biblia biblioteka drzewo katalog folder directorium
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W