Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Gracjan F. Majka OFMCap

Modlitwy za wstawiennictwem świętego Ojca Pio


Wydawnictwo M
ISBN: 978-83-7595-781-5
fragment książki:

Za Kościół powszechny i lokalny (diecezjan, parafian)

Panie, Jezu Chryste, Ty dla głoszenia Ewangelii wybrałeś Apostołów i ustanowiłeś Kościół, a świętemu Piotrowi i jego następcom dałeś szczególną władzę pasterską, zapewniając, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą.

Twoja opieka sprawdza się już dwudziesty pierwszy wiek: oto pojawiają się i upadają różne systemy polityczne, władcy, a Kościół – przypominający nieraz łódź na wzburzonym morzu świata – trwa, prowadzi wierzących po drogach doczesności, żeglując bezpiecznie do portu zbawienia.

Twoi uczniowie w dniu Wniebowstąpienia otrzymali od Ciebie nakaz: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

Posłuszni temu nakazowi, z pomocą Twojej łaski, już Apostołowie zanieśli Twoją Ewangelię do wielu krajów ówczesnego świata, a ich następcy dotarli z Dobrą Nowiną o Bogu, o dokonanym przez Ciebie zbawieniu, aż na krańce ziemi.

Dziękuję Ci, Jezu, za to, że i na naszej ziemi przed wiekami Ewangelia zapuściła korzenie, zrodził się Kościół, wspólnota wierzących, dająca przez swoje życie nieraz heroiczne świadectwo o Tobie; dziękuję Ci, że tylko Ty jesteś Panem i Zbawicielem, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Ciebie.

Dziękuję Ci, Panie, za Kościół powszechny i jego dzieła ewangelizacyjne, za następcę świętego Piotra, papieża N., i błagam: otaczaj go swoją opieką!

Wspieraj także w pasterskiej posłudze naszego biskupa N., wszystkich biskupów, kapłanów, naszego księdza proboszcza N. i jego współpracowników, tak liczne instytuty zakonne, rodziny, wszystkich wierzących, którzy tworzą dzisiaj Twoją owczarnię.

Broń Kościoła od napaści złego ducha i wszelkich zagrożeń, aby wszyscy trwali w wierze, nadziei i miłości. Obdarz nas wszystkich Twoją łaską i błogosławieństwem.

Te intencje zanoszę do Ciebie, Jezu, Głowo Mistycznego Ciała i jedyny Pośredniku u Ojca, przyzywając wstawiennictwa Twojego świętego sługi Ojca Pio.

Niech on, który za dni swego doczesnego życia odznaczał się wielką czcią dla Twojej Oblubienicy, Kościoła świętego i jego pasterzy, oręduje u Ciebie i wyjedna wspólnocie Twojego ludu łaskę wierności i gorliwości w służbie Bożej, w zachowywaniu Twojej Ewangelii, zwłaszcza jej wymogów moralnych, aby wszyscy przez Ciebie odkupieni, naznaczeni pieczęcią chrztu świętego otrzymali obiecane im życie wieczne w Twoim królestwie w niebie, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa Kościół parafia diecezja Kościół powszechny Ojciec Pio Kościół lokalny parafianie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W