Boża sprawiedliwość

Dobrze, że żyjemy w czasach, gdy dzięki św. Siostrze Faustynie oraz św. Janowi Pawłowi II tak bardzo eksponuje się Boże Miłosierdzie. Z Jego Sprawiedliwością mamy większy problem

Dobrze, że żyjemy w czasach, gdy dzięki św. Siostrze Faustynie oraz św. Janowi Pawłowi II tak bardzo eksponuje się Boże Miłosierdzie. Z Jego Sprawiedliwością mamy większy problem.

Jednak w Bogu Sprawiedliwość i Miłosierdzie nie są ze sobą sprzeczne. Nawet jeśli my tego nie rozumiemy, trzeba to z pokorą przyjąć, gdyż:

myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.

Jak to więc jest z Bożą Sprawiedliwością? On daje 1 denara za cały dzień pracy w winnicy zgodnie z zawartą umową. Ale On też daje 1 denara za godzinę pracy. Czy to sprawiedliwe?

Boże proszę Cię, bym nie musiał być adresatem Twoich słów:

Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?

Raczej pozwól mi cieszyć się z tymi, którzy korzystają z Twojej hojności i pozwól mi chwalić Ciebie słowami Psalmu:

Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Szczęść Boże

Andrzej Cichoń

Rozważanie napisane na 24 września 2017 roku

opr. ac/ac

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama