Obraz Miłosierdzia Bożego. Elementy

Fragmenty książki "Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże"

Obraz Miłosierdzia Bożego. Elementy

ks. prof. Andrzej Witko

Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże

ISBN: 978-83-60703-40-3

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2007Obraz Miłosierdzia Bożego

3.1.2.4. Elementy

Zdaniem ks. Michała Sopoćki, który był obecny przy powstawaniu pierwszego malowidła Miłosierdzia Bożego, obraz, aby był zgodny z objawieniem św. Faustyny, powinien spełniać następujące wymogi. Po pierwsze, postać Zbawiciela ubranego w białą szatę winna znajdować się w postawie idąco-stojącej; po wtóre, na rękach i nogach Jezusa powinny być uwidocznione ślady ran. Prawa ręka ma być wzniesiona w geście błogosławieństwa na wysokość ramienia, lewa natomiast ma uchylać szatę na piersiach. Z tego uchylenia, z miejsca niewidocznego na obrazie Serca, winny wytryskiwać dwa promienie - jeden czerwony, a drugi blady. Wzrok Jezusa powinien stanowić wejrzenie z krzyża, wreszcie pod obrazem winien być umieszczony podpis Jezu, ufam Tobie!69.

Dwa objawienia - z Wielkiego Piątku 1935 i 1936 roku, podczas których Faustyna o godzinie piętnastej ujrzała Jezusa rozpiętego na krzyżu, skłaniają do gruntowniejszych przemyśleń70. W pierwszym z tych objawień Zbawiciel wyraził swą wolę: Pragnę, żeby obraz ten był publicznie uczczony, a Faustyna ujrzała wówczas wychodzące z Serca Jezusa promienie miłosierdzia. Analogiczna wizja dokonała się w roku następnym. Wydaje się, że słowa Jezusa wypowiedziane w pierwszym z tych objawień nie stanowią na tyle przekonującego argumentu, by uznać je za wskazanie do uczczenia obrazu przedstawiającego Zbawiciela na krzyżu z dwoma promieniami wytryskującymi z Jego Serca. Należy jednak podkreślić, że śmierć Odkupiciela i jej zbawcza wartość, będąca najmocniejszym dowodem miłosierdzia Bożego, byłaby w tym obrazie bardziej dostrzegalna. Stąd wizerunek Pana Jezusa rozpiętego na krzyżu z dwoma promieniami miłosierdzia, wychodzącymi z Jego piersi, wraz z podpisem Jezu, ufam Tobie mógłby stanowić przedmiot kultu i zapewne cieszyłby się tymi samymi obietnicami, co obraz namalowany z inspiracji siostry Faustyny.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama