Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Charyzmaty, dary duchowe


Paweł Drobot CSsR

Charyzmaty a walka duchowa dzisiaj

Przedmowa

Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych (1 Kor 12, 1). My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia
(1 Tes 5, 8).

Życie chrześcijanina, który pozwala prowadzić się Duchowi Świętemu, to nieustanna walka: o wiarę, o prawdziwe dobro, o zbawienie. Bez darów Bożej miłości, których udziela sam Duch, bylibyśmy w tych zmaganiach bezbronni.

Książka ta powstała z myślą o tych, którzy z pełną świadomością pragną prosić Ducha Świętego o pomoc. W szczególny sposób skierowana jest do osób zaangażowanych w życie wspólnot i grup modlitewnych. Może także być przydatna dla liderów oraz animatorów w pełnieniu ich posługi.

Niewątpliwie książka ta jest owocem działania Ducha Świętego w naszej wspólnocie. Nieustannie doświadczamy tego, że Duch Święty jest obecny w tych, którzy przeżyli osobiste spotkanie z Jezusem, przyjęli dar nawrócenia i uznali Go za swojego jedynego Pana i Króla. Duch Święty obdarowuje darami i charyzmatami w zależności od potrzeb, czasu, środowiska i powołania. Charyzmaty pomagają osiągnąć pełnię życia duchowego w celu budowania Kościoła. Lista darów nie jest zamknięta – jeżeli w danej wspólnocie powstają nowe potrzeby i nowe problemy, pojawiają się też nowe dary. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce (1 Kor 12, 11).

Teksty tutaj zawarte stanowią zaproszenie dla czytelnika, aby osobiście odkrył obecność Ducha Świętego w swoim życiu. Każdy rozdział składa się z wprowadzenia oraz osobistej modlitwy opartej na rozważaniu słowa Bożego i przeczytanych treści. Jeżeli to możliwe, zachęcamy do niej w czasie osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu. Do nauczania oraz medytacji dołączamy także świadectwa osób, które doświadczyły działania Ducha Świętego w swoim życiu. Mamy nadzieję, że będą one pomocne czytelnikom w rozpoznaniu obecności Boga oraz Jego darów w codzienności.

Potężna niebios Królowo i Pani aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci aniołowie i archaniołowie – brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

[...]

Jest to fragment książki: Paweł Drobot CSsR(red.), Charyzmaty a walka duchowa dzisiaj. Dary duchowe dla rozwoju życia chrześcijańskiego, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2015

opr. ac/ac

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa Kościół miłość charyzmaty Duch Święty dary walka duchowa dar miłości
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W