Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Rozważania maryjne

ks. Tomasz Jelonek

SZYK UPORZĄDKOWANY

Antyfona maryjna, która sławi Matkę Pana przyrównując Jej piękność do księżyca i wybór do słońca, określą Ją również do szyku dobrze uporządkowanego. Tym razem porównanie odwołuje się do rzeczywistości militarnej i  przypomina nam prawdę przedstawioną w  dwunastym rozdziale Apokalipsy św. Jana, gdzie po stwierdzeniach o  obleczeniu Niewiasty w  słońce i  o  księżycu, który jest pod Jej stopami, ukazana jest jako Ta, o którą rozbijają się ataki szatana, reprezentowanego pod postacią Smoka.

Ten Smok jako Wąż starodawny od początku dziejów ludzkich toczy wojnę przeciw człowiekowi, aby go przeciwstawić Bogu i przeciągnąć na swoją stronę, stronę nieposłuszeństwa i  buntu wobec Boga. W  wizji św. Jana naprzeciw Smoka staje Maryja, której on nie może nawet dotknąć. Jak w scenerii wojennej stoją przeciw sobie dwa szyki, Smok ma swoich zwolenników, ale walczy z nim archanioł Michał na czele zastępów niebieskich, a jako postać sztandarowa pojawia się Maryja.

Szykiem zwycięskim jest ten, który zostaje dobrze uporządkowany i potrafi ten porządek zachować w ciągu całej walki. Do Maryi zastosowano określenie dobrego uporządkowania, gdyż od pierwszego momentu swego istnienia pozostała wolna od wszelkiej zmazy grzechu dzięki przywilejowi niepokalanego poczęcia i tę wolność zachowała przez całe swoje życie, w którym nigdy nie sprzeciwiła się Bogu nawet w najmniejszej sprawie. Stąd jest nieosiągalna dla Smoka i jego ataków. Smok zatem swój atak skierowuje na resztę Jej potomstwa, atakując tych, których Jezus w wyżyn swego Krzyża powierzył Maryi jako Matce.

Fragment pochodzi z książki:

ks. Tomasz Jelonek
Rozważania maryjne

ISBN: 978-83-7720-340-8
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2015

Chociaż nie jesteśmy wolni od zmazy grzechu pierworodnego i dopiero przez chrzest zostaliśmy od niej uwolnieni i chociaż tak często sprzeciwiamy się Bogu, popełniając liczne grzechy, możemy jednak stanąć obok Maryi, aby walczyć ze Smokiem i odnieść ostateczne zwycięstwo. Trzeba jedynie przejąć od Niej tę najważniejszą postawę, która będzie w nasze życie wprowadzać uporządkowanie. Służą temu sakramenty święte, a przede wszystkim sakrament pojednania, w którym możemy uzyskać odpuszczenie grzechów i Eucharystia, która jest naszą mocą otrzymaną od Boga dla przezwyciężania wszelkiego zła moralnego w naszym życiu.

Trzeba naśladować Maryję w Jej posłuszeństwie wobec Boga, abyśmy się stali dobrze uporządkowanym szykiem w walce o zwycięstwo Bożej sprawy w nas i w całym świecie.


opr. ab/ab


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja Apokalipsa NMP smok nabożeństwa majowe rozważania maryjne księżyc pod jej stopami 2 maja
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W