Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Rozważania maryjne

ks. Tomasz Jelonek

KRÓLOWA POLSKI

Nasz Naród czci Maryję w specjalny sposób jako swoją Królową. Oddanie Polski w królewskie panowanie Maryi nastąpiło po potopie szwedzkim, gdy król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej ogłosił Matkę Pana Królową Polski, oddając w Jej ręce skołataną Ojczyznę. Po tym akcie królewskim Polska odzyskała swój splendor, gdy przyczyniła się do zwycięstwa nad Turkami pod Wiedniem, spełniając raz jeszcze rolę Przedmurza chrześcijaństwa.

Niestety obyczaje Polaków w następnym okresie nie odpowiadały godności obywateli Królestwa Maryi, a zwłaszcza nie wypełniono przyrzeczonej przez króla sprawiedliwości społecznej, pozostawiając wyzysk i  uciemiężenie niższych warstw społeczeństwa, a szczególnie chłopstwa.

W tej sytuacji moralnego rozprężenia nie pomógł wspaniały, ale zbyt spóźniony i słaby zryw Konstytucji Trzeciego Maja i Polska straciła wolność na przeciąg przeszło wieku. Maryja nie zapomniała o swoim królestwie, które poniosło zasłużoną karę, ale raz po raz budziło się z uśpienia, walczyło w obronie religii i wolności, a Ją wzywało ku pomocy.

Fragment pochodzi z książki:

ks. Tomasz Jelonek
Rozważania maryjne

ISBN: 978-83-7720-340-8
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2015

Kiedy po odzyskaniu wolności na początku dwudziestego wieku, straszliwa nawała sowiecka śmiertelnie Polsce zagroziła, Naród jedynie w  Maryi mógł szukać pomocy i  Ona go nie zawiodła. W  uroczystość Wniebowzięcia Maryi nastąpił zdecydowany zwrot sytuacji i  Polska nie zginęła. Wtedy to biskupi polscy wystąpili do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ustanowienie liturgicznej uroczystości Maryi Królowej Polski. Ustanowiono ją na dzień trzeci maja, aby połączyć tę uroczystość ze świętem narodowym, upamiętniającym pamiętną Konstytucję.

Już prawie osiemdziesiąt lat obchodzimy uroczystość Królowej Polski w  dniu trzecim maja. Obchodziliśmy w wolnej Polsce, pod okupacją niemiecką i radziecką i obchodzimy w Trzeciej Rzeczypospolitej, która jednak nadal nie spełnia warunków królestwa Maryi. Ta sytuacja powinna wołać do nas wielkim głosem przestrogi i upomnienia. Jesteśmy spadkobiercami naszych Ojców, którzy powierzyli Maryi naszą Ojczyznę, jesteśmy spadkobiercami zobowiązań, które z tym się wiążą i których lekceważenie naraża nas na kolejne nieszczęścia, których przecież było już zbyt wiele. Istnieje tylko jedna droga, na którą trzeba nam wejść, to droga posłuszeństwa wobec Boga, droga Bożych przykazań respektowanych w życiu osobistym i społecznym. W całym życiu społecznym, gospodarczym i politycznym Polski musi zapanować Prawo Boga. Wtedy będziemy Królestwem Maryi i zapewnimy Polsce szczęśliwy byt w nowym tysiącleciu.


opr. ab/ab


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja Apokalipsa NMP smok nabożeństwa majowe rozważania maryjne księżyc pod jej stopami 2 maja
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W