Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Rozważania maryjne

ks. Tomasz Jelonek

CIĘŻKA PRÓBA

Opowiadania dotyczące zaślubin Maryi z Józefem możemy śledzić na podstawie Ewangelii apokryficznych, natomiast Ewangelia św. Mateusza podaje nam opis ciężkiej próby, jaką musiało przejść to małżeństwo, gdy Maryja została brzemienną za sprawą Ducha Świętego.

Zawarcie małżeństwa u Izraelitów odbywało się w dwu etapach. Pierwszym były zaręczyny, po których małżonka już należała do swego męża, ale jeszcze razem nie mieszkali. Mężczyzna bowiem w okresie, poprzedzającym drugi etap zawarcia małżeństwa, musiał zadbać o  warunki konieczne do wspólnego zamieszkania, w szczególności musiał zbudować lub w inny sposób nabyć własny dom. Dopiero potem następowało sprowadzenie małżonki do tego domu i rozpoczęcie życia małżeńskiego.

Rogier van der Weyden, Nawiedzenie œw. Elżbiety

Kiedy Maryja i Józef byli już zaręczeni, ale jeszcze nie zamieszkali razem, Bóg Maryi objawił Jej życiowe zadanie, a uzyskawszy Jej zgodę, sprawił, że została Matką Syna Bożego. Wcielony Syn Boży, przyjąwszy wszystko, co ludzkie, oprócz grzechu, normalnie rozwijał się pod sercem Matki i w pewnym okresie fakt ten nie mógł ujść uwadze Józefa, który od początku uszanował dziewictwo swej Małżonki i absolutnie nie mógł zrozumieć zaistniałej sytuacji.

Maryja nie zdradzała wielkich spraw Bożych, które w Niej się dokonały, ufając, że sam Bóg rozwiąże narastające problemy. Józef, nie rozumiejąc sytuacji, a jednak darząc swoją Małżonkę wielką czcią, nie chciał postępować zgodnie z  przepisami Prawa Mojżeszowego, bo wtedy Maryi groziło ukamieniowanie za cudzołóstwo. Chciał się zupełnie wycofać. W każdym razie była to wielka próba zesłana na tego sprawiedliwego człowieka. Sytuacji sam rozwiązać nie mógł, nie uczynił także niczego, co kolidowało z  jego postawą moralną i gotowością spełniania Woli Bożej. Dlatego Bóg przyszedł sam z pomocą. W Ewangelii czytamy, że we śnie Józef został pouczony o  nadzwyczajnym poczęciu Dziecięcia w łonie Maryi i otrzymał rozkaz, aby zabrał Ją do siebie. W ten sposób wobec prawa stawał się ojcem Dziecka i przyjmował na siebie wszystkie obowiązki męża i ojca.

Fragment pochodzi z książki:

ks. Tomasz Jelonek
Rozważania maryjne

ISBN: 978-83-7720-340-8
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2015


Najbardziej godne jest podkreślenia jest to, że Józef bez ociągania i  bez zbędnych pytań podejmuję Wolę Bożą, którą zrozumiał we śnie. Wykonuje wszystko według otrzymanego rozkazu i pozostaje wierny do końca.

Bóg wypróbowuje swoich wybranych. Kiedyś poddał próbie Abrahama, teraz Józef ma okazję wykazać swoją wierność. Próba zesłana przez Boga kształtuje charakter próbowanego, nie dziwmy się, jeżeli i  my musimy przechodzić przez różne próby na drodze naszego życiowego powołania. Bezgraniczne zaufanie Bogu zawsze prowadzi do rozwiązania, a przebyta droga staje się umocnieniem na przyszłość.

Prośmy Boga przez wstawiennictwo św. Józefa, aby pozwolił nam przejść wszystkie próby życiowe i zachować zawsze wierność wobec powołania danego nam przez Boga.


opr. ab/ab


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja NMP nabożeństwa majowe rozważania maryjne ciąża Maryi Maryja brzemienna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W