Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Cierpienie środkiem zbawienia

Jan Paweł II do chorych
Cierpienie środkiem zbawienia
Wybór Anna Wojciechowska
ISBN: 978-83-60703-05-2
Niezwykła, bogato ilustrowana książka, pełna optymizmu i nadziei. Krzepiąca i dająca wiele sił do dźwigania ciężkiego krzyża bólu, cierpienia, ale też smutków i życiowych zranień duchowych, tego cierpienia, którego nie widać, albo mniej widać, ale boli równie mocno co zranienia na ciele czy spowodowane wiekiem.
Jan Paweł II, postać niezwykła. Do końca swojego życia cierpiał. Jego życie naznaczone było cierpieniem. Żył w perspektywie krzyża cierpienia i bólu od pierwszych lat swojego pontyfikatu. Poprzez tę publikację chce nas nauczyć życia naznaczonego krzyżem, bólem i cierpieniem. Chciałbym umacniać waszą odwagę                            
 i ożywiać waszą nadzieję 

 Chciałbym spotkać każdego z was, 
 w każdym miejscu na ziemi, 
 by was pobłogosławić w imieniu Jezusa, 
 który przeszedł, dobrze czyniąc i uzdrawiając chorych (Dz 10, 38). 
 Chciałbym stanąć obok was, 
by koić wasze udręki, umacniać odwagę, ożywiać nadzieję, aby każdy z was umiał złożyć samego siebie w darze Chrystusowi dla dobra Kościoła i świata.
Orędzie na III Światowy Dzień Chorego, 1994 r., nr 1

***

Do chorych w każdym wieku i stanie, 
do cierpiących na wszelkiego rodzaju dolegliwości, 
a także do ofiar katastrof i tragicznych wypadków kieruję wezwanie, 
by powierzyli się ojcowskim ramionom Boga. 
Wiemy, że życie zostało ofiarowane nam przez Ojca w darze 
jako najwyższy wyraz Jego miłości 
i że w każdych okolicznościach pozostaje ono Jego darem. 
To przekonanie winno przyświecać wszystkim naszym 
najbardziej odpowiedzialnym decyzjom, 
nawet jeśli nasza ograniczona kondycja sprawia, 
że ich skutki mogą się nam czasem wydawać 
niejasne i niepewne. Do niego też odwołuje się psalmista, gdy wzywa: «Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy».
Orędzie na VII Światowy Dzień Chorego, 1999 r., nr 5

***

 Chrystus jest mocą tych, 
     którzy przeżywają chwile słabości 
            i znużenia 


 Bądźcie zawsze gotowi zwiastować ewangelię życia i nadziei 
 oraz dawać o niej świadectwo. 
 Głoście, że Chrystus pociesza wszystkich, 
 którzy doznają niedostatku i zmagają się z trudnościami; 
 jest mocą tych, którzy przeżywają chwile znużenia i słabości; 
 jest oparciem dla tych, którzy niestrudzenie pracują, 
 aby zapewnić wszystkim lepsze warunki życia 
 i ochrony zdrowia. 
Orędzie na IX Światowy Dzień Chorego, 2001 r., nr 6

***

Drodzy chorzy! Umocnieni wiarą, 
stawiajcie czoło cierpieniu we wszystkich jego formach, 
nie traćcie odwagi i nie ulegajcie pesymizmowi. 
Przyjmując daną wam przez Chrystusa szansę, 
uczyńcie swój los znakiem łaski i miłości. 
Wtedy wasze cierpienie nabierze zbawczej wartości
i będzie dopełniać cierpienia Chrystusa dla dobra Jego Ciała, 
którym jest Kościół. 
Orędzie na II Światowy Dzień Chorego, 1994 r., nr 9

***

Jest Bożym darem, 
który trzeba odpowiedzialnie chronić 
Człowiek pragnie 
pełnej harmonii z Bogiem, 
samym sobą i ludźmi 
 
Tajemnica wcielenia wskazuje, 
że życie należy pojmować jako dar Boży, 
który trzeba odpowiedzialnie chronić 
 i wykorzystywać w dobrym celu. 
Zdrowie jest zatem pozytywnym przymiotem życia, 
warto o nie zabiegać dla dobra własnego i bliźnich. 
W hierarchii wartości zdrowie jest jednak
dobrem „relatywnym”: 
należy je pielęgnować, kierując się optyką totalnego — 
a więc także duchowego — dobra osoby. 
Orędzie na VIII Światowy Dzień Chorego, 2000 r., nr 6

***

 W rzeczywistości istota ludzka 
 nie pragnie jedynie dobrego samopoczucia fizycznego 
 lub duchowego, lecz zbawienia, 
 które wyraża się w pełnej harmonii z Bogiem, 
 z samym sobą oraz z ludzkością. 
 Do tego celu dochodzi się jedynie przez tajemnicę męki, 
 śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 
Orędzie na XIII Światowy Dzień Chorego, 2005 r., nr 7

***

Zdrowie człowieka nie ogranicza się 
tylko do doskonałości fizycznej 

W naszym społeczeństwie istnieje 
niebezpieczeństwo absolutyzacji zdrowia, 
któremu zostają podporządkowane wszelkie inne wartości.
Chrześcijańska wizja człowieka pozostaje w kontraście 
z pojęciem zdrowia rozumianym wyłącznie 
jako nieograniczona żywotność, 
zadowalająca się sprawnością fizyczną 
i całkowicie zamknięta na jakiekolwiek 
pozytywne podejście do cierpienia. 
Taka koncepcja zdrowia, 
lekceważąc wymiar duchowy i społeczny osoby, 
staje się ostatecznie zagrożeniem dla jej prawdziwego dobra. 
Właśnie dlatego że zdrowie nie ogranicza się wyłącznie 
do doskonałości biologicznej, 
także doświadczenie cierpienia otwiera przed człowiekiem 
przestrzeń samorealizacji i drogę do odkrycia 
nowych wartości.
Orędzie na VIII Światowy Dzień Chorego, 2000 r., nr 13

***

Chorzy, którzy również zostali posłani 
jako robotnicy do winnicy Pańskiej, mogą swoim przykładem 
wnieść cenny wkład w ewangelizację kultury, 
która skłonna jest dziś odsuwać od siebie doświadczenie cierpienia,
przez co nie potrafi dostrzec jego głębokiego sensu 
i ukrytych w nim bodźców do osobowego 
i chrześcijańskiego rozwoju. 
Orędzie na VIII Światowy Dzień Chorego, 2000 r., nr 7

***

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zdrowie choroba cierpienie chorzy Światowy Dzień Chorego sprawność fizyczna ewangelizacja kultury dobro relatywne doskonałość biologiczna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W