Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Edward Staniek

KONFERENCJE I ROZWAŻANIA

© Copyright by Wydawnictwo "M", Kraków 2003
Wydawnictwo "M" ul. Zamkowa 4/4, 30-301 Kraków tel./fax (012) 269-34-62, 269-32-74, 269-32-77
www.wydm.pl e-mail: wydm@wydm.pl
W SZKOLE CHRYSTUSA

Czytanie Ewangelii jest podstawowym elementem w szkole Chrystusa. To jest podręcznik, a zarazem szansa spotkania z Mistrzem. Kolejny tom dzieł zebranych, jaki oddaję w ręce czytelników, obejmuje aż sześć oddzielnie wydawanych pozycji. Pierwsza jego część skoncentrowana jest na wprowadzeniu czytelnika w sztukę czytania Ewangelii, druga przedstawia dwie postacie. Jest to Matka Chrystusa, ukazana jako Mistrzyni w szkole Ewangelii, oraz święta królowa Jadwiga jako uczennica, która w dwudziestym czwartym roku życia ukończyła tę szkołę z odznaczeniem.

Spotkanie z Matką Jezusa należy do ważnych i twórczych wydarzeń na drodze ewangelicznego życia. Czuwa Ona w dużej mierze nad doskonaleniem harmonii uczuć Jezusowego ucznia. Bliższe zapoznanie się ze świętą Panią Wawelską, która mimo młodego wieku potrafiła podejmować decyzje ewangeliczne, mając na uwadze nie tylko swoje życie, ale życie powierzonego jej przez opatrzność narodu - pomaga w precyzyjnej ocenie ewangelicznej postawy wielu ludzi uczestniczących w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym czy kulturowym. Realizowanie ewangelicznych wymagań w codziennym życiu polega na nieustannym doskonaleniu mądrości i miłości. Uczeń Chrystusa nie może z tego zrezygnować do ostatniego uderzenia serca. To, jak zdumiewająco bogate jest życie na tej drodze, odkrywa ten, kto potrafi na wierne kroczenie za Mistrzem przeznaczyć przynajmniej kilka lat. Zebrane teksty pisane w różnych okolicznościach, co przypominają daty przedrukowanych Wstępów do poszczególnych pozycji, są przepojone bogactwem Ewangelii. Wszystkie były podawane słuchaczom w formie konferencji, rekolekcji czy kazań. Wszystkie zatem miały służyć jako pokarm ducha. Ufam, że nadal zachowują swą wartość i szukającym mogą pomóc w odnalezieniu swego miejsca w szkole Chrystusa. Kraków, 6 marca 2003

SPIS TREŚCI
W szkole Chrystusa 5
W TROSCE O UMIŁOWANIE EWANGELII
Wstęp 9
Konferencje 11
Rozważanie Pisma Świętego formą chrześcijańskiej modlitwy 11
Ewangeliczne zmaganie ze złem 19
Ewangeliczna koncepcja wychowania: Chrystus i faryzeusze 24
Chrystus wobec nieprzyjaciół 33
Bogactwo chrześcijańskiej modlitwy — rekolekcje 47
Panie, naucz nas modlić się 47
Warunki ewangelicznej modlitwy 56
Chrystusowe „Ojcze nasz” 66
Formy ewangelicznej miłości drugiego człowieka — rekolekcje 75
Miłość bliźniego 75
Miłość nieprzyjaciół 84
Miłość wzajemna 93
Msza św. szkołą ewangelicznej miłości 100
EWANGELICZNE UCZTY
Wstęp 111
Uczty u celników 112
Uczta u Szymona 124
Uczta u przywódcy faryzeuszy 130
Uczty u przyjaciół Chrystusa 140
Uczty przygotowane przez Chrystusa 151
Uczta w Wieczerniku 162
Uczty z Chrystusem Zmartwychwstałym 174
Uczta eschatologiczna 187
Uczty syna marnotrawnego 196
Uczta Heroda 203
SKARBY KRÓLOWEJ JADWIGI
Spotkanie ze świętą królową 211
1 maja — Matka 212
2 maja — Ojciec 215
3 maja — Święci przodkowie 217
4 maja — Narzeczony 219
5 maja — Mąż 222
6 maja — Dziecko 225
7 maja — Miejsca relikwii świętej Jadwigi 227
8 maja — Rozmyślanie 229
9 maja — Kazanie pogrzebowe 231
10 maja — Wawelski krzyż 234
11 maja — Ołtarz i grób świętej Jadwigi 236
12 maja — Obraz Matki Bożej 238
13 maja — Traktat o kontemplacji 240
14 maja — Wawelska komnata 242
15 maja — Legendarium andegaweńskie 244
16 maja — Psałterz floriański 246
17 maja — Roztruchan 249
18 maja — Racjonał 251
19 maja — Berło 253
20 maja — Pismo Święte 255
21 maja — Lektury świętej Jadwigi 257
22 maja — Klasztor Karmelitów Na Piasku 259
23 maja — Odnowienie Akademii w Krakowie 261
24 maja — Wydział Teologiczny 263
25 maja — Rok jubileuszowy 266
26 maja — Chrzest Litwy 268
27 maja — List papieża Bonifacego IX do Jadwigi królowej 271
28 maja — Podwładni 273
29 maja — Pocieszycielka ubogich 275
30 maja — Chorzy 277
31 maja — Miłująca pokój 280
Kanonizacja 282
MISTRZYNI ŻYCIA EWANGELICZNEGO
Mistrzyni uświęcania czasu 287
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  
Boża pielęgniarka 288
Świętej Bożej Rodzicielki  
Najlepsza z Matek 291
Ofiarowanie Pańskie  
Maryja uczy kochać starsze i młodsze pokolenie 293
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes  
Matka wzywająca do pokuty 295
Uroczystość św. Józefa  
Szczęśliwy mąż 297
Zwiastowanie Pańskie  
Godność kobiety 299
Matki Bożej Dobrej Rady  
Cenny przyjaciel 301
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski  
Mistrzyni patriotyzmu 303
Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych  
Mistrzyni szczęśliwej codzienności 305
Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny  
Mistrzyni ludzi powołanych 307
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła  
Mistrzyni umiłowania Kościoła 309
Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy  
Mistrzyni miłości bliźniego 311
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny  
Mistrzyni odpowiedzialnej miłości 313
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel  
Mistrzyni życia duchowego 316
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  
Matka wtajemniczająca w śmierć 318
Najświętszej Maryi Panny, Królowej  
Mistrzyni władania innymi z miłością 320
Matki Boskiej Częstochowskiej  
Mistrzyni społecznego wychowania 322
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  
Nauczycielka szacunku dla chleba 324
Imienia Najświętszej Maryi Panny  
Oczarowana ciszą 326
Matki Bożej Bolesnej  
Mistrzyni trudnej sztuki cierpienia 328
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej  
Mistrzyni modlitwy 330
Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny  
Mistrzyni życia samotnego 332
Magnificat 333
Zdrowaś, Maryjo 355
Myśli do rozważań majowych 366

opr. mg/ab

Copyright © by Wydawnictwo "m"

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: szkoła uczeń rozważania konferencje
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W