Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Opracował Jerzy Sermak SJ

NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA Z BŁOGOSŁAWIONYM JANEM PAWŁEM II

ISBN: 978-83-7505-835-2
wyd.: Wydawnictwo WAM 2011

Spis wybranych fragmentów
Wprowadzenie
Serce Jezusa szkołą miłości
Dzień I


Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa

DZIEŃ I

Słowo Boże:

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się od Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
Mt 11, 28-30
Słowa bł. Jana Pawła II:

Serce nie jest tylko organem warunkującym biologiczną żywotność człowieka. Serce jest symbolem. Mówi o całym człowieku wewnętrznym. Mówi o duchowym wnętrzu człowieka. I tradycja bardzo rychło odczytała ten sens Janowego opisu. Poniekąd zresztą sam Ewangelista dał do tego asumpt, gdy odwołując się do świadectwa naocznego świadka, którym sam był, powołał się równocześnie na takie zdanie z Pisma: Będą patrzeć na Tego, którego przebili (J 19, 37; Za 12, 10). (...)
Chrystus mówi: Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca (Mt 11, 29). To chyba jedyny raz tak własnymi słowami odwołał się Pan Jezus do swego serca. I uwydatnił ten jeden rys: „cichość i pokorę”. Jakby chciał powiedzieć, że tą tylko drogą chce zdobywać człowieka, że przez „cichość i pokorę” chce być Królem serc. Cała tajemnica Jego królowania wyraziła się w tych słowach. Cichość i pokora osłania niejako całe „bogactwo” Serca Zbawiciela... Ale też owa właśnie „cichość i pokora” najpełniej je odsłania. Najbardziej pozwala nam je poznać i przyjąć. Czyni przedmiotem podziwu.

Audiencja generalna, 20 czerwca 1979

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości, spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfi te łaski. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Jan Paweł II Najświętsze Serce Pana Jezusa serce Jezusa rozważania NSPJ Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W