Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Biblijna szkoła ufności i miłosierdzia

ks. Leszek Mateja

Bóg mówi do ciebie: Zaufaj Mi

Wprowadzenie

Książka ta jest przewodnikiem po tekstach Pisma Świętego podejmujących problematykę ufności i  miłosierdzia. Powstała, aby podpowiedzieć Czytelnikowi, jak bardziej zaufać Bogu przez poznanie Jego miłosierdzia, dzięki codziennej refleksji nad wybranymi tekstami Biblii. Nie podaje gotowych receptur, lecz jest pomocą w pasjonującej przygodzie poznawania tajemnicy ufności i miłosierdzia, czerpiąc wprost ze źródła objawienia Bożego, czyli Pisma Świętego, przy wsparciu strażników czystości tego źródła, którymi są ojcowie Kościoła. W tę podróż można się wybrać samemu lub w grupie, bowiem książka ta jest owocem formacji biblijnej grup działających w parafii Rusocice w Archidiecezji Krakowskiej. Stanowi ona kontynuację drogi ewangelicznego wtajemniczenia, której pierwsze etapy zostały ukazane w tomie Bóg mówi do ciebie: poznaj Mnie.

Problematykę ufności i miłosierdzia podejmowałem już w wydanych wcześniej publikacjach zarówno naukowych, jak i duszpasterskich, a książka Bóg mówi do ciebie: zaufaj Mi stanowi syntezę moich wieloletnich badań nad tajemnicą Bożego i ludzkiego miłosierdzia. Nowym narzędziem wykorzystanym w przygotowaniu tej książki jest metoda inicjacyjno-anagogicznego odczytania Nowego Testamentu, która wyrasta z przekonania, że składające się nań teksty, zwłaszcza Ewangelie, stopniowo wprowadzają ucznia Jezusa na kolejne etapy wzrostu duchowego, co w starożytności wiązało się z procesem przygotowania do chrztu.

fragment pochodzi z książki:

ks. Leszek Mateja

Bóg mówi do ciebie: Zaufaj Mi

ISBN: 978-83-277-1390-2
wyd.: Wydawnictwo WAM 2016

Dzięki tej metodzie mogłem, jak ufam, dość przekonująco wykazać, że Ewangelia pomaga chrześcijaninowi osiągnąć kolejne etapy rozwoju wiary, wyrażającej się w coraz bardziej doskonałych uczynkach miłosierdzia.

Jak już wspomniałem, książka ta prezentuje materiały drugiego roku formacji, które przygotowałem na użytek moich parafian skupionych w grupach biblijnych. Dziękuję im za inspirację i cenne uwagi. Pragnę również skierować słowa wdzięczności do tych wszystkich, którzy w latach 2003—2008 tworzyli środowisko ludzi pragnących zgłębiać tajemnicę Bożego i ludzkiego miłosierdzia, kiedy to posługiwałem duszpastersko w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w  Krakowie-Łagiewnikach. Środowisko to powstało wokół inicjatyw, którymi wtedy kierowałem (rekolekcje dla kapłanów i osób świeckich, panele dyskusyjne, sympozja naukowe i poradnia miłosierdzia). Dzięki Wydawnictwu WAM część tej różnorodnej i bogatej refleksji mogła się ukazać w dwóch seriach wydawniczych: naukowej i duszpasterskiej.
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Biblia wierność wiara zaufanie ufność Pismo Świete miłosierdie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W