Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Szymon Stułkowski

Stadion, teatr i świątynia

Co może wiązać te 3 miejsca i 4 tysiące młodych ludzi z blisko 20 państw? To Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży, która działa już od 14 lat, ma wymiar ekumeniczny — jej uczestnikami są prawosławni i protestanci, a organizatorem jej jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza powstałe w 1992 roku. Jego członkowie zajmują się opieką nad dziećmi i młodzieżą szczególnie ze środowisk zagrożonych, żyjących w trudnych warunkach materialnych.

Stadion zaprasza do wysiłku fizycznego i sportowej rywalizacji oraz pomaga odkrywać radość z cielesności, która jest darem Stwórcy. W sportowych szrankach stają także osoby niepełnosprawne oraz opiekunowie grup.

Teatr kryje w sobie szereg zajęć plastycznych, literackich, muzycznych oraz konkursów piosenki religijnej, kabaretowej i turystycznej, a także wiedzy olimpijskiej i biblijnej. Ciekawe, że prawie 60 procent uczestników Parafiady to mieszkańcy wsi. To właśnie dla nich i dla gości zagranicznych (700 dzieci ze Wschodu) przeznaczony jest program promocji „małych ojczyzn”, z których pochodzą.

Świątynia ukazuje duchowy wymiar spotkania. Codzienna poranna Eucharystia, wieczorny Apel Jasnogórski, opieka sióstr zakonnych i kapłanów nad małymi grupkami to sposoby odkrywania więzi z Bogiem i bliźnimi.

Taka forma pracy Kościoła pokazuje, że chrześcijańska oferta skierowana do współczesnego człowieka nie może zamykać się tylko w jego sferze duchowej. Duszpasterstwo nie może ograniczać się dzisiaj do troski o duszę ludzką, ale powinno być troską o całego człowieka.

Autor jest wykładowcą Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo kultura ekumenizm teatr spotkanie sport stadion parafiada
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W