Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Daniel Ange

Wszechświat. Arcydzieło godne miłości


PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów
2011
ISBN 978-837502-229-2
Format książki: 110x180 mm
stron: 260

Zgodnie z tradycją biblijną na początku świata Bóg umieścił Człowieka w Dziele Stworzenia, nie po to, by je wykorzystywał, ale by je uprawiał i był jego stróżem. Została mu powierzona Ziemia i Wszechświat. Co z nimi zrobił i co dziś z nimi robi? Czym stał się ten wspaniały ogród zaludniony milionami roślin i zwierząt?fragment książki

Mitologie zostały dziś zastąpione przez ideologie. Czyż między babilońskim eposem EnumaElisz, a Przypadkiem i koniecznością Jacques’a Monodawystępuje aż tak wielka różnica? Ta prawda o stworzeniu przez Boga miłości powinna ocalić nas od rozpaczy, którą rodzi ideologia przypadku, sprawczyni rozpaczy. To wyzwolenie przez prawdę, która czyni wolnym, zostało dane także nam, choć i my jesteśmy wypędzeni, pozbawieni ojczyzny, zanurzeni w pogańskiej religijności, która nawiązuje do przesądów babilońskich albo egipskich, greckich czy rzymskich.

Niewyobrażalne cuda materii, biologii ulegającej nieustannej ewolucji, próbujemy wyjaśnić za pomocą przypadku – choćby za pomocą przypadku złagodzonego koniecznością adaptacji.

To bujda. To tak, jakby lekarz, zamiast szukać rzeczywistych przyczyn choroby, by je zlikwidować, zadowalał się ogólną diagnozą: choroba psychosomatyczna. Jest to przede wszystkim pójście na łatwiznę, rezygnacja z głębszego myślenia, lenistwo w podejmowaniu wysiłku refleksji, lęk przed inną możliwością, ucieczka od rzeczywistych pytań, krótko mówiąc: kapitulacja rozumu! Ni mniej, ni więcej!

Nie ma niczego równie nieracjonalnego jak teoria przypadku. Jest ona nawet najmniej kartezjańska, najmniej logiczna, najmniej spójna ze wszystkich. Jest odmową wszelkiego racjonalnego, logicznego i kartezjańskiego wytłumaczenia. Jest całkowicie antynaukowa, nie może bowiem wziąć pod uwagę dowiedzionych faktów naukowych. To, co najbardziej racjonalne, odpowiada temu, co najbardziej zasadnicze, najbardziej rzeczywiste.


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: miłość rozum wszechświat książka Daniel Ange
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W