Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Elżbieta Adamiak

CODZIENNE DOŚWIADCZENIEWiek XX przeszedł do historii jako wiek wojen światowych, wiek zagłady, wiek przemocy. Wkraczając w nowe stulecie, Kościoły zrzeszone w Światowej Radzie Kościołów wyruszają w „pielgrzymkę pokoju”, jak nazwana została rozpoczęta uroczystym nabożeństwem 5 lutego br. w Berlinie Dekada na rzecz Przezwyciężania Przemocy. Wyznaczono w ten sposób priorytet pracy Kościołów zrzeszonych w tym największym ekumenicznym gremium w kolejnych dziesięciu latach (2001—2010).

Światowa Rada Kościołów, powstała w 1948 r. w Amsterdamie, zrzesza obecnie 337 Kościołów chrześcijańskich różnych tradycji z ponad stu krajów, ze wszystkich kontynentów. Kościół rzymskokatolicki nie jest członkiem Rady, ale współpracuje z nią na wielu płaszczyznach. Wydaje się, że również tak aktualny temat jak przezwyciężanie przemocy może stać się polem wspólnego działania.

Wybór tematu przewodniego na następne lata pracy wynika wprost z misji chrześcijan, którym zlecona została „posługa jednania” (2 Kor 5,18). Dla Światowej Rady Kościołów oznacza to konsekwentne trwanie w zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia. Konrad Raiser, Sekretarz Generalny ŚRK, przewodnicząc berlińskiemu nabożeństwu, stwierdził: „Rozpoczynamy Dekadę nie jako naiwni idealiści, którzy marzą o pokoju i pojednaniu, a nie dostrzegają rzeczywistości. Przemoc jest codziennym doświadczeniem wielu ludzi”. Właśnie widząc świat takim, jaki jest, podejmujemy ten temat. Chodzi zatem o przezwyciężenie przemocy we wszystkich obszarach życia. Nie tylko o zapobieganie krwawym konfliktom wojennym, lecz również wrogości wobec obcych czy słabych, którą znamy choćby z naszych ulic, przemocy wobec dzieci i kobiet w naszych domach, brutalności, którą codziennie karmieni jesteśmy ze szklanego ekranu... A więc przemocy, która dzieje się bardzo blisko nas.

Przemoc przezwyciężyć można jedynie usuwając jej przyczyny. Nie chcąc być wobec niej naiwnymi, powinniśmy zatem zastanowić się nad jej przyczynami, troskę o jej przezwyciężenie włączyć w naszą modlitwę, liturgię, głoszone słowo, podejmować działania dobrze przygotowani. Podczas berlińskich uroczystości przywołany został trudny patron budowania kultury niestosowania przemocy — Dietrich Bonhoeffer, urodzony we Wrocławiu, pastor luterański i działacz antyhitlerowski, stracony w 1945 roku.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ekumenizm jedność konflikt przemoc Światowa Rada Kościołów
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W