Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek

s. Lucyna Lubińska

Ukochani Diecezjanie...


Sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek (1865–1950) – urodził się w Stoczku Łukowskim, święcenia kapłańskie przyjął w Seminarium Duchownym w Płocku, a w 1925 roku został mianowany ordynariuszem diecezji łuckiej na Wołyniu (obecnie tereny Ukrainy).Na skutek działań wojennych i nieprzychylności władzy komunistycznej, został aresztowany i ostatecznie deportowany do Polski w 1946 roku. Jego umiłowanie spraw Kościoła i bezwzględne posłuszeństwo papieżowi, a przede wszystkim troska o zbawienie dusz dało się poznać w całej pracy duszpasterskiej i wychowawczej. W pamięci wielu pozostał jako wzór synowskiego i jednocześnie heroicznego zawierzenia Bogu Ojcu pośród najtrudniejszych momentów w dziejach historii. Oddany na wzór św. Teresy od Dzieciątka Jezus, francuskiej karmelitanki z Lisieux, pociąga wielu do dziś swym przykładem życia. Na terenie diecezji toruńskiej w latach 2013–2016 toczył się jego proces beatyfikacyjny, a zebrany materiał został przekazany do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Słowo Przełożonej Generalnej

W jednym z rękopisów Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka znajdujemy następujące zdanie: „Pan Bóg ma plany swoje – przeolbrzymie, na daleką metę zakreślone, do których nasze osoby są przewidziane dla wykonania pewnej cząsteczki. Mądrzej jest wyrzec się swych własnych (planów), a szukać poznania woli Bożej”.

W planach Opatrzności Bożej każdy z nas ma do spełnienia, tu na ziemi, konkretne zadanie, dopasowane do swych możliwości i powołania. Myślę, że możemy powiedzieć, iż również święci, chociaż są ponadczasowi, dani są nam na konkretny etap naszego życia. Ukazują bowiem ewangeliczny szlak prowadzący do świętości, jednocześnie inspirując nas i pomagając w drodze do Boga.

W ostatnim czasie coraz szersze grono ludzi odkrywa i poznaje heroizm życia Sługi Bożego ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka, ostatniego (w przedwojennej Polsce) ordynariusza diecezji łuckiej na Kresach Wschodnich i Założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ta wielka postać z racji na uwarunkowania historyczno-polityczne (panowanie komunizmu) przez długie lata okryta była milczeniem. Jego działalność duszpasterska, wierność Kościołowi i Ojczyźnie stanowiły temat co najmniej niewygodny. Z tego też względu, stosunkowo od niedawna, spuścizna jego życia stała się przedmiotem zainteresowań i badań.

Z lektury pism Sługi Bożego biskupa Szelążka z łatwością wnioskujemy, że był to człowiek przepojony duchem Ewangelii, żywej wiary, poza tym wielki patriota, bojownik o sprawiedliwość społeczną i godność ludzką, nade wszystko zaś pasterz oddany bez reszty swoim diecezjanom. Los powierzonych mu owiec, tak w wymiarze duchowym, jak i materialnym, stanowił zawsze jego wielką troskę. Listy pasterskie biskupa emanują wręcz zafrasowaniem o zbawienie bliźnich. Pasterz łucki robił wszystko co w jego mocy – zachęcał słowem, pokazywał przykładem życia, wspomagał modlitwą i cierpieniem – aby Chrystus mógł zapanować w ludzkich sercach.

Publikowane pisma biskupa Adolfa Piotra ukazują wielkie świadectwo miłości Boga i bliźniego, a przecież to właśnie miłość (a idąc za myślą naszego Sługi Bożego – miłosierdzie) czyni nas najbardziej podobnymi do Boga. Największym zaś wyrazem miłosierdzia wobec drugiego człowieka jest doprowadzenie go do Chrystusa, co ostatecznie wiąże się z przyjęciem daru wiecznej szczęśliwości.

Stąd też w kontekście przeżywanego obecnie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia biskup Szelążek może być świadkiem okazywania miłosierdzia bliźnim, zwłaszcza w dziedzinie duchowej, gdyż dać człowiekowi Chrystusa, znaczy dać mu to wszystko, co w życiu najważniejsze.

Bóg w niezbadanych swych wyrokach stawia nam dzisiaj postać Sługi Bożego biskupa Szelążka, być może po to, by właśnie teraz przypomnieć światu, tak bardzo zanurzonemu w doczesności, o wartościach najważniejszych i nieprzemijających. Niech zatem lektura publikowanego tomu pism biskupa Adolfa Piotra Szelążka wzbudzi, we wszystkich Czytelnikach, pragnienie upodobnienia się do Boga, przez miłość i miłosierdzie.

Podkowa Leśna, 3 lipca 2016 roku
s. Lucyna Lubińska
przełożona generalna
Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus


Jest to fragment książki:

Adolf P. Szelążek, Ukochani Diecezjanie... Listy pasterskie t. 2
Wydawnictwo PROMIC


opr. ac/ac


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: miłosierdzie miłość listy heroizm listy pasterskie zawierzenie Bogu Adolf Piotr Szelążek Sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek diecezjanie przedwojenna Polska
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W