Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Prawo

Ks. Benedykt Glinkowski

CZY KAPŁAN POSIADA LIMITY ILOŚCI ODPRAWIANYCH MSZY ŚW.?

Dbałość Kościoła o szacunek do Świętych Postaci, jak i odpowiednią powagę przy sprawowaniu Eucharystii, stawia również ograniczenia co do ilości sprawowanych Mszy św. przez jednego kapłana tego samego dnia. Tylko w rejonach, gdzie brakuje kapłanów, ordynariusz miejsca może, dla słusznej przyczyny, zezwolić na odprawienie drugiej Mszy św. w dni zwykłe (binacja), a gdy tego wymaga konieczność duszpasterska — także trzeciej w niedziele i święta nakazane (trinacja, por. kan. 905 §2 KPK). Decyzję o takiej konieczności podejmuje zawsze ordynariusz po uprzednim zapoznaniu się z lokalną sytuacją.

Gdyby gdzieś zaistniała taka sytuacja, że byłaby konieczność odprawiania w dni powszednie więcej niż dwóch Mszy św., a w niedziele i święta nakazane więcej niż trzech, o stosowne zezwolenie należałoby się zwrócić za pośrednictwem biskupa diecezjalnego do Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Prócz zezwoleń, które znajdują się w kompetencji ordynariusza miejsca, czy Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, także Prawodawca dopuszcza szczególne wypadki, kiedy można odprawić więcej niż jedną Mszę św. dziennie. Konkretyzację sytuacji przewidzianej w kan. 905 §1 odnajdujemy we wprowadzeniu ogólnym do mszału rzymskiego, gdzie zezwala się na odprawienie drugiej Mszy św.: w Wielki Czwartek — Msza św. krzyżma i Wieczerzy Pańskiej; w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego — w noc paschalną i w ciągu dnia; na synodzie, podczas wizytacji pasterskiej lub na zjeździe kapłanów, podczas koncelebry z biskupem albo jego delegatem; podczas zebrań duchownych zakonnych z własnym ordynariuszem lub jego delegatem.

Zgodnie ze starą tradycją rzymską, w Uroczystość Narodzenia Pańskiego można trzy razy odprawiać Mszę św.: w nocy, o świcie i w dzień.

Podobna możliwość istnieje w dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, z tym że intencje tych Mszy św. są wyznaczone. I tak: kto celebruje tylko jedną Mszę św., może ją odprawić w intencji przyjętej lub własnej; kto celebruje dwie Msze św., jedną z nich może odprawić w intencji przyjętej lub własnej, a drugą ma obowiązek odprawić za wszystkich zmarłych; kto natomiast celebruje trzy Msze św., jedną z nich może odprawić w intencji przyjętej lub własnej, drugą ma obowiązek odprawić za wszystkich zmarłych, a trzecią w intencji wyznaczonej przez Papieża.

Mimo wskazanych możliwości odprawienia więcej niż jednej Mszy św. dziennie, najlepiej jest, gdy kapłan odprawia tylko jedną Mszę św., po uprzednim właściwym przygotowaniu się do tej celebracji.

Kapłanom mniej gorliwym prawodawca zaleca usilnie, by często, a najlepiej codziennie odprawiali Mszę św., pamiętając o tym, że w tajemnicy Ofiary eucharystycznej dokonuje się ustawicznie dzieło zbawienia (por. kan. 904 KPK). Trudno jednak wyobrazić sobie, by dobrze uformowany kapłan dobrowolnie rezygnował ze sprawowania Eucharystii na rzecz innych zajęć, czy niewłaściwie rozumianego wypoczynku.

Ks. Benedykt Glinkowski
dr prawa kanonicznego


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Eucharystia kapłan pracodawca masz św. limit
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W